ZOBACZ WSZYSTKIE

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

POZ, SMK, słuch, czas pracy i order

Triumfalnie ogłoszono wejście w życie tzw. ustawy o sieci, a tymczasem swój proces legislacyjny przechodzi projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. To przechodzenie odbywa się w trybie, wydawałoby się, jak należy, bo konsultacji...

Dr Agnieszka Syntfeld-Każuch

Radioterapia: elektronami w raka

Polscy badacze z Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy współpracy Wielkopolskiego Centrum Onkologii i partnerów prywatnych opracowali akcelerator elektronów do radioterapii śródoperacyjnej. Z kierownikiem tego projektu, dr Agnieszką...

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Ahoj lekarze żeglarze!

W dniach 1-3 września odbędą się XXVII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy. Zakwaterowanie, tak jak w poprzednich latach, w Imionku koło Pisza. Startują załogi czteroosobowe, w tym minimum dwoje lekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi...

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i prezes NRL Maciej Hamankiewicz

Radziwiłł: Chcę zmian w specjalizacjach

W poniedziałek 15 maja w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kształcenia podyplomowego. Foto: Marta Jakubiak Na głównej części...

samobadanie-tarczycy

Samobadanie tarczycy. Jak je zrobić? (grafika)

Choroby tarczycy dotykają około 300 milionów ludzi na całym świecie, w przeważającej większości kobiet. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce rozpoznaje się raka tarczycy u trzech tysięcy pacjentów rocznie. – Wczesna...

Większość szpitali nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu ani nie dokumentuje tych procedur

Szpitale mają problem z leczeniem bólu

Większość szpitali skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli ani nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. Nie we wszystkich szpitalach chorzy są rzetelnie informowani o możliwych...

Wiceprezes NRL Leszek Dudziński i Marta Klimkowska-Misiak z NRL uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Leszek Dudziński oraz Marta Klimkowska-Misiak z NRL uczestniczyli w poniedziałkowym spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Zdrowia. Foto: MEN Lekarze dentyści, wśród których byli również konsultanci...

NIK o gastrologii, ginekologii i kardiologii

NIK o gastrologii, ginekologii i kardiologii

W Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Niektóre regiony były odcięte od profilaktycznych badań...

Prof. dr hab. Romuald Krajewski

UEMS: współpraca i partnerstwo

„Obecnie prawie każdy lekarz stara się uzyskać status specjalisty i to jest najważniejszy krok w jego karierze”. Z prof. Romualdem Krajewskim, wiceprezesem NRL, prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), rozmawiają Ryszard...

By więcej wiedzieć o zespole stopy cukrzycowej

By więcej wiedzieć o zespole stopy cukrzycowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, na zlecenie resortu zdrowia, organizuje szkolenie e-learningowe dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności (w tym diabetologii i medycyny rodzinnej) w zakresie prewencji, diagnostyki i terapii zespołu...

System Wymiany Informacji IMI – mechanizm ostrzegania

IMI – mechanizm ostrzegania

W poprzednim numerze przedstawiliśmy niektóre funkcje Systemu Wymiany Informacji IMI ze szczególnym uwzględnieniem modułu związanego z uznawaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Od stycznia 2016 r. w systemie tym...

Róża

Róża (fragmenty)

Była wiosna. Przyroda jakby obudziła się zgodnie ze swoim cyklem pór roku. Z ziemi wyrastała trawa, zazieleniły się krzewy, drzewa wypuszczały pączki. Podziwiałem świat i pragnąłem zrobić coś ciekawego, żeby wyrwać się z mojego...