SAMORZĄD

Głosowanie w trakcie XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Wstępne listy członków rejonów wyborczych

Okręgowe komisje wyborcze ustaliły wstępne listy członków rejonów wyborczych. Zgodnie z proponowanym przez Krajową Komisję Wyborczą kalendarzem do 14 kwietnia 2017 r. w okręgowych izbach lekarskich powinno zakończyć się ostateczne...

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych izb lekarskich oraz lekarzy i lekarzy dentystów

O poparcie dla projektu ustawy OZZL

Apel Nr 6/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. do okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych izb lekarskich oraz lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do okręgowych zjazdów...

Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2011)

W 2011 roku dziesięciu samorządowcom wręczono odznaczenia Meritus Pro Medicis. W gronie tym znalazło się siedmiu lekarzy i troje stomatologów. Co zrobili dla społeczności lekarskiej? Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej Teresa Bachanek...

Ryszard Batycki, Jan Ciećkiewicz

Gdy uchwalano KEL

Niedawno publikowaliśmy wspomnienia twórców Kodeksu Etyki Lekarskiej, którzy 14 grudnia w Hali Sportowej Włókniarz w Bielsku-Białej opowiadali, jak ćwierć wieku temu pracowali nad ostatecznym kształtem tego dokumentu. Jubileusz 25-lecia...

NIL, GIS i NIZP-PZH piszą do szefa TVN

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz, Główny Inspektor Sanitarny dr Marek Posobkiewicz oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny prof. Mirosław Wysocki wystosowali do prezesa TVN...

O wykazie nowych substancji psychoaktywnych

Stanowisko Nr 21/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po...

Leczenie substytucyjne do refundacji?

Stanowisko Nr 20/17/VII-P Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Foto: Kancelaria Sejmu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z...

RPWDL zbyt szczegółowy

Stanowisko Nr 19/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów...

Realizacja kalendarza wyborczego w toku

Okręgowe rady lekarskie dokonały podziału członków izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji. Rejony wyborcze tworzy się oddzielnie dla lekarzy i lekarzy dentystów, a na wniosek grupy lekarzy i lekarzy dentystów można utworzyć...

Wskazać formy doskonalenia zawodowego

Apel Nr 5/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Minister...

Wiele niewykorzystanych miejsc rezydenckich?

Stanowisko Nr 18/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 r. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża sprzeciw wobec sposobu rozdziału...

NRL apeluje o ministra środowiska

Apel Nr 4/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Spotkanie premier Beaty...