SAMORZĄD

GUS

GUS a dane osobowe lekarzy i stomatologów

Stanowisko Nr 48/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017....

Mimo zapowiedzi ze strony Głównej Inspekcji Sanitarnej drobnoustroje jak Klesbiella pneumoniae New Delhi nadal nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu

Konsultacje w sprawie zapobiegania zakażeniom

Stanowisko Nr 47/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym wybranymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o...

Prezydium NRL apeluje o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Promieniowanie jonizujące a testy urządzeń

Apel Nr 9/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania...

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prezydium NRL o zmianach w LEK i LDEK

Stanowisko Nr 50/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Foto: UMB Prezydium...

Państwowa Inspekcja Sanitarna

„Nie” dla centralizacji inspekcji sanitarnych

Stanowisko Nr 51/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej Prezydium...

Prezydium NRL wnosi o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej

Podnieść dolną granicę stawek wynagrodzenia

Stanowisko Nr 46/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów...

Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty jest najsurowszą karą, jaką może orzec sąd lekarski

Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, zgodnie z którym kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu, prezes Naczelnej Rady...

Leszek Dudziński, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Wiceprezes NRL: Porozmawiajmy o zmianach

Niedawno odbyło się w Bielsku-Białej spotkanie Komisji ds. Młodych Lekarzy NIL, w czasie którego omawiano kwestie związane z europejskim egzaminem specjalizacyjnym. Wcześniej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w tej...

'Wielu jest lekarzy, którzy mają złoty dziób, gdy mówią, lecz gdy przyjdzie do recepty, okazują się Herodami'

Prezes NRL o dyżurach, e-zdrowiu i papudze

„Wygląda to trochę na wykład uniwersytecki. Może papuga mówi o medycynie? W każdym razie nie wierz ani słowu. Wielu jest lekarzy, którzy mają złoty dziób, gdy mówią, lecz gdy przyjdzie do recepty, okazują się Herodami. Potrafią...

Organizacje pacjentów, towarzystwa lekarskie i medyczne samorządy zawodowe podpisały się pod apelem w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Sto środowisk oczekuje 6 proc. PKB na zdrowie

107 podmiotów (organizacji pacjentów, towarzystw lekarskich i medycznych samorządów zawodowych, w tym m.in. Naczelna Izba Lekarska) podpisało się pod apelem w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce domagając się „pilnego...

Prezydium NRL o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą

W sprawie leczenia krwią i jej składnikami

Stanowisko Nr 43/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w...

Zdaniem Prezydium NRL należałoby wyłączyć spod działania CMKP kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów

Kształcenie podyplomowe lekarzy poza CMKP?

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należałoby wyłączyć spod działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej treść stanowiska...