SAMORZĄD

Zwiększa się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom

Szczepienia a żłobek, przedszkole lub szkoła

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka...

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

O doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych

Stanowisko Nr 37/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się...

8 września w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian” współorganizowana przez NIL

„Prawo medyczne w obliczu zmian”

8 września w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian”, współorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz...

W świetle ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich kompetencję do określania zasad etyki zawodowej lekarzy posiada wyłącznie Krajowy Zjazd Lekarzy

Kodeksy etyki w szpitalach?

Stanowisko Nr 11/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie kodeksów etyki tworzonych w szpitalach. Foto: pixabay.com Naczelna Rada Lekarska, w związku z uzyskanymi informacjami o tworzeniu w niektórych szpitalach tzw....

NRL apeluje do premier Beaty Szydło ws. amalgamatu stomatologicznego

NRL apeluje do premier Szydło ws. amalgamatu

Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 23 czerwca 2017 roku apel do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. Premier...

NRL podjęła stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

NRL o obywatelskim projekcie ustawy

Stanowisko Nr 12/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Posiedzenie Sejmu Foto: Krzysztof Białoskórski Naczelna Rada Lekarska, po...

Filip Dąbrowski, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL

Elektroniczna kula czy system z potencjałem?

Krok po kroku, kliknięcie po kliknięciu. Rewolucja czy e-ewolucja w kształceniu podyplomowym? Medycyna nieustannie się rozwija. Dzięki postępowi techniki i nauk podstawowych co kilka miesięcy słyszymy o nowej terapii całkowicie...

gazetalekarska.pl (15)

Apel o poprawę finansowania ochrony zdrowia

26 czerwca organizacje pacjentów, towarzystwa lekarskie i medyczne samorządy zawodowe podpisały się pod apelem w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce. – Ta sprawa dotyczy wszystkich Polaków. Z ochrony zdrowia nie jesteśmy...

Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

6 proc. PKB na zdrowie to minimum, nie luksus

Już prawie sto towarzystw naukowych podpisało się pod apelem dotyczącym „pilnego zwiększenia nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6 proc. PKB”. Sygnatariuszami apelu są osoby reprezentujące środowisko pacjentów oraz...

Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” Beata Ambroziewicz

23 posiedzenie NRL VII kadencji (foto)

Wystąpienie prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” Beaty Ambroziewicz było pierwszym punktem programu podczas dzisiejszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Oprócz tego m.in. podjęto stanowiska NRL i...

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2009)

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2009)

W 2009 roku ośmiu lekarzom i dwóm stomatologom przyznano odznaczenie Meritus Pro Medicis. Co zrobili, działając w samorządzie lekarskim? Zdzisław Annusewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie) Specjalista stomatologii zachowawczej. Najpierw...

Leszek Dudziński, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Kształcenie, nowe technologie i kontrakty

Ostatnie wydarzenia pokazują, że powszechne odczucie o braku problemów w stomatologii jest błędne. Wiele kwestii musimy przedyskutować, jednak nie tylko między sobą, ale też z przedstawicielami administracji rządowej. Foto: Marta Jakubiak...