SAMORZĄD

Realizacja kalendarza wyborczego w toku

Okręgowe rady lekarskie dokonały podziału członków izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji. Rejony wyborcze tworzy się oddzielnie dla lekarzy i lekarzy dentystów, a na wniosek grupy lekarzy i lekarzy dentystów można utworzyć...

Wskazać formy doskonalenia zawodowego

Apel Nr 5/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Minister...

Wiele niewykorzystanych miejsc rezydenckich?

Stanowisko Nr 18/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 r. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża sprzeciw wobec sposobu rozdziału...

NRL apeluje o ministra środowiska

Apel Nr 4/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Spotkanie premier Beaty...

Bruksela nie powinna wtrącać się w amalgamat

Apel Nr 5/17/ VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Rady Ministrów o podjęcie działań związanych z właściwym wdrożeniem spodziewanych regulacji w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego. Posiedzenie rządu Foto:...

Meritus Pro Medicis marek zasadny wojciech ratajczak

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2012)

W 2012 r. Kapituła odznaczenia Meritus Pro Medicis przyznała to najcenniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim dwóm osobom. Co zrobili dla środowiska? Czemu samorząd jest dla nich ważny? Marek Zasadny (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)...

1 proc. podatku dla Fundacji Lekarze Lekarzom

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Lekarze Lekarzom znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. Foto: imageworld.pl Procedura przekazania 1 proc....

KEL: jak było 25 lat temu?

Kodeks Etyki Lekarskiej powstawał w trudnym, ale niezwykle ważnym dla Polski okresie transformacji ustrojowej. W atmosferze burzliwych dyskusji i protestów społecznych. Dokument przyjęto podczas II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy. Jak...

Wybory do izb lekarskich 2017/2018 (kalendarz)

Rok 2017 jest rokiem wyborów do samorządu lekarskiego VIII kadencji. Krajowa Komisja Wyborcza ustaliła kalendarz wyborczy, w którym zaplanowano następujące po sobie fazy przygotowania i przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym oraz...

Za mało rezydentur dla lekarzy dentystów

Stanowisko Nr 16/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego...

NRL a ustawa o jakości w ochronie zdrowia

Stanowisko Nr 17/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady...

Leczenie stomatologiczne bez podpisu ministra?

Apel Nr 3/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2017 r. do Ministra Zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia...