SAMORZĄD

Leczenie stomatologiczne bez podpisu ministra?

Apel Nr 3/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2017 r. do Ministra Zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia...

KEL to Bielsko-Biała

14 grudnia w Hali Sportowej Włókniarz w Bielsku-Białej obchodzono jubileusz 25-lecia Kodeksu Etyki Lekarskiej. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe – to właśnie tu ćwierć wieku temu uchwalono KEL. Foto: Marta Jakubiak Uroczystość...

Izba wytrzeźwień: lekarz a ratownik medyczny

Stanowisko Nr 15/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie...

Zmiany we wzorach świadectw złożenia LEK/LDEK

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo dotyczące zmian we wzorach świadectw złożenia egzaminów LEK i LDEK. Czy młodych adeptów medycyny wkrótce czekają zmiany?...

Wycena punktowa świadczeń stomatologicznych

Stanowisko Nr 13/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie...

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2013)

Najważniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim, czyli Meritus Pro Medicis, w 2013 roku przyznano pięciu lekarzom i czterem lekarzom dentystom. Czym zajmują się w samorządzie lekarskim? Jerzy Baranowski (Okręgowa Izba Lekarska w...

Ministrze, co dalej z chorobami wewnętrznymi?

Apel Nr 1/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie lekarzy chorób wewnętrznych. Foto: Marta Jakubiak Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podzielając niepokój...

Lekarze apelują do premier Szydło ws. smogu

Apel Nr 2/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie poprawy jakości powietrza. Nad Zakopanem (na zdjęciu) często wisi smogowa „czapa” Foto: Marta...

Uprościć wystawianie zaświadczeń lekarskich

Apel Nr 2/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wystawiania przez lekarzy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu...

Wzrost kontraktu stomatologicznego do 35 h?

Stanowisko Nr 1/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie...

NRL apeluje do ministrów finansów i zdrowia

Apel Nr 3/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów podatkowych. Foto: imageworld.pl Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia o...

Zgłaszanie zmian w harmonogramie świadczeń

Apel Nr 4/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia w sprawie zniesienia obowiązku zgłaszania zmian dotyczących osób w harmonogramie świadczeń. Foto: pixabay.com Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra...