SAMORZĄD (Strona 2)

Spotkanie redaktorów

W dniach 13-15 kwietnia (piątek-niedziela) 2018 roku w Płocku odbędzie się doroczne spotkanie redaktorów pism samorządu lekarskiego. Foto: Marta Jakubiak W zeszłym roku spotkanie redaktorów i rzeczników okręgowych izb lekarskich odbyło...

Nowe rozdanie w samorządzie lekarskim

Za nami wybory w rejonach i dwóch izbach lekarskich. W marcu i kwietniu odbędą się kadencyjne zjazdy w pozostałych okręgach, a potem majowa „krajówka” w Warszawie. Po raz ósmy delegaci z całej Polski wybiorą nowego Prezesa Naczelnej...

Idzie nowe dla środowiska lekarzy dentystów

Komisja Stomatologiczna NRL na bieżąco dyskutuje i stara się rozstrzygać kwestie ważne dla naszego środowiska. Problemy były zawsze, są i będą także w przyszłej kadencji. Trzeba je rozwiązywać. Foto: Marta Jakubiak Baner informujący o...

Mała wielka specjalizacja

1 października 2014 r. wprowadzono nowy program szkolenia oparty o moduły – podstawowy i specjalistyczny. W założeniach miało to stworzyć bardziej elastyczne warunki kształcenia, przede wszystkim poprzez możliwość szybkiego uzyskania...

NRL: O kształceniu z wiceministrem

Kwestie związane z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów, w tym m.in. obowiązujące ograniczenia w zakresie dostępu do pytań z LEK, LDEK i PES, zdominowały piątkowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. Foto: Katarzyna...