PRAWO

System Wymiany Informacji IMI – mechanizm ostrzegania

IMI – mechanizm ostrzegania

W poprzednim numerze przedstawiliśmy niektóre funkcje Systemu Wymiany Informacji IMI ze szczególnym uwzględnieniem modułu związanego z uznawaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Od stycznia 2016 r. w systemie tym...

Resort zdrowia pracuje nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Są zmiany w projekcie ustawy o POZ

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przewidującej m.in. zmianę jej modelu organizacyjnego. W kwestii dotyczącej definicji lekarza POZ uwzględniono część postulatów środowiska lekarskiego. Foto:...

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego

Prawo farmaceutyczne podpisane. Co z aptekami?

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego, zwaną „apteką dla aptekarza”. Przewiduje ona m.in., że prawo otwierania nowych aptek będą mieli tylko farmaceuci oraz wprowadza ograniczenia demograficzne i...

W dokumentach, nazwach własnych szpitali, przychodni, fundacji i stowarzyszeń, w prasie oraz internecie odnajdujemy zarówno „pro familia”, jak i „pro familiae”

Pro familia czy pro familiae? Jak pisać?

W „Gazecie Lekarskiej”, w artykule „Miliony za leki 75+”, przeczytałem, że recepty na leki bezpłatne należy oznaczać dopiskiem „pro auctore” i „pro familiae”. Foto: pixabay.com Jako lekarz emeryt korzystam z tego przywileju,...

Ustawa wprowadzająca sieć szpitali weszła w życie 4 maja

Co warto wiedzieć o ustawie o sieci szpitali?

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma powody do satysfakcji. Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wczoraj weszła w życie, utworzona zostanie...

Odmowa przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

SOR: odmowa przyjęcia

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 KEL). Foto: Lidia Sulikowska W 2014 r. 8-letni chłopiec został trzykrotnie...

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca duże zmiany w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. To ona tworzy tzw. sieć szpitali...

Dwóch lekarzy będzie orzekać o śmierci mózgu

Dwóch lekarzy będzie orzekać o śmierci mózgu

12 kwietnia opublikowano ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Wczoraj nowelizacja weszła w życie. Co z...

Sejm zdecydował, że papierowe zwolnienia lekarskie będą w obiegu do połowy 2018 roku

Do kiedy papierowe zwolnienia lekarskie?

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jednocześnie posłowie zdecydowali, że papierowe zwolnienia będą w obiegu do połowy 2018 r. Foto: Krzysztof Białoskórski Zmiany w ustawie o...

Nowe prawa pacjenta, nowe obowiązki lekarzy

Nowe prawa pacjenta, nowe obowiązki lekarzy

23 marca 2017 r. Sejm przyjął, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Foto: Archiwum Kancelarii Sejmu Zmiany w zakresie dokumentacji medycznej...

Wyłudzony zasiłek chorobowy trzeba oddać

Wyłudzony zasiłek chorobowy trzeba oddać

W ubiegłym roku inspektorzy ZUS na Dolnym Śląsku przyjrzeli się 2093 ubezpieczonym weryfikując ich prawo do otrzymania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 1162 sprawy nie wzbudziły ich wątpliwości, ale w przypadku 431 podważone...

Andrzej Duda

Sieć szpitali z podpisem prezydenta. Co teraz?

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł dopiął swego – sieć szpitali wkrótce stanie się rzeczywistością. 13 kwietnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...