PRAWO

Nowe prawa pacjenta, nowe obowiązki lekarzy

Nowe prawa pacjenta, nowe obowiązki lekarzy

23 marca 2017 r. Sejm przyjął, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Foto: Archiwum Kancelarii Sejmu Zmiany w zakresie dokumentacji medycznej...

Wyłudzony zasiłek chorobowy trzeba oddać

Wyłudzony zasiłek chorobowy trzeba oddać

W ubiegłym roku inspektorzy ZUS na Dolnym Śląsku przyjrzeli się 2093 ubezpieczonym weryfikując ich prawo do otrzymania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 1162 sprawy nie wzbudziły ich wątpliwości, ale w przypadku 431 podważone...

Andrzej Duda

Sieć szpitali z podpisem prezydenta. Co teraz?

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł dopiął swego – sieć szpitali wkrótce stanie się rzeczywistością. 13 kwietnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Tajemnica lekarska

Koniec tajemnicy lekarskiej?

W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej tajemnicy lekarskiej (zobacz „Początek końca tajemnicy lekarskiej”) chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt sprawy – tj. nasilającą się od kilkunastu lat tendencję wymiaru sprawiedliwości...

Nie chcą zmian, bo żywność jest bezpieczna

Jakie są największe problemy grupy zawodowej lekarzy weterynarzy? Z doktorem Jackiem Łukaszewiczem, prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak. Foto: pixabay.com – Obecnie legislacyjne....

Zmiana pakietu onkologicznego przesądzona

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której m.in. uproszczona zostanie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego...

Minister zdrowia szuka Rzecznika Praw Pacjenta

Minister zdrowia ogłosił nabór na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Foto: pixabay.com Nabór na...

PARPA chce likwidacji reklam alkoholu

Ponad 60 proc. wypijanego w Polsce alkoholu to piwo, a ok. 30 proc. trunki wysokoprocentowe; na tle Europy jesteśmy w czołówce krajów przeciwnych restrykcjom w sprzedaży alkoholu – wynika z europejskiego badania porównawczego nad...

System IMI

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym i jego związek z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. Bruksela Foto: freeimages.com Tak zwany rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (UE), będący jednym z podstawowych elementów...

sieć szpitali ustawa

Sieć szpitali: 230 posłów za, 209 przeciw

Sejm uchwalił nowelizację wprowadzającą tzw. sieć szpitali. „Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów” – przekonywał przed głosowaniem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Foto:...

ortopeda warszawa wrocław dziecięcy kraków poznań szczecin lublin bygdoszcz łódź

Ortopeda: cztery zastrzyki i 1300 zł

„1. Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych. 2. Zobowiązują one lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego. 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które...

210 tys. zł kary dla szpitala?

10 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2854/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26...