PRAWO

Początek końca tajemnicy lekarskiej

Rodzina ma prawo domagać się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – rozwiązanie takie przewiduje nowelizacja uchwalona przez Sejm w czerwcu 2016 roku, a podpisana w lipcu przez prezydenta. Z prof. Jackiem Sobczakiem, sędzią Sądu...

Rodzina a informacja o leczeniu zmarłego pacjenta

Rodzina ma prawo domagać się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – rozwiązanie takie przewiduje nowelizacja uchwalona przez Sejm w czerwcu 2016 roku, a podpisana w lipcu przez prezydenta. Co jest najistotniejszą zmianą? Prof. Jacek...

Wyrok WSA w Warszawie ws. szpitala w Suchowoli

7 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2697/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w...

1 na 3 dzieci ma złą wagę. Ograniczą reklamy?

Europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby UE wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej żywności, np. słodyczy. Zwłaszcza jeśli treści takie emitowane są w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub...

Art. 8 KEL i RTG

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej). Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Foto:...

Prof. Gardocka: By nie ogarnął nas żywioł

„Trudno o pełne wzajemne zrozumienie między lekarzami i prawnikami, a niekiedy nawet trudno o zrozumienie w ogóle”. Z dr hab. Teresą Gardocką, profesorem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, rozmawia Lucyna Krysiak. Foto:...

Leczenie bez ubezpieczenia w POZ

Osoby korzystające z podstawowej opieki zdrowotnej nie poniosą kosztów z tym związanych, nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń. Przewidują to przepisy, które w połowie stycznia weszły...

Rejestracja prepaidowych kart SIM

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r. To już ostatni dzwonek! Foto: pixabay.com Karty SIM typu...

Błędy lekarskie: nowe kryteria dla szpitali

Szpitale, które nie spełnią wymagań jakościowych, nie będą mogły zawrzeć umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów planuje się też...

NSA: Szpitale nie mogą odmówić świadczenia

17 stycznia Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II OSK 2619/16), w którym oddalił skargę kasacyjną jednego ze szpitali od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalającego skargę na decyzję Rzecznika...

Poinformuj ZUS o wypadkach przy pracy

Część przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia informację ZUS IWA z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Foto: pixabay.com Obowiązek...

Jaka będzie rola lekarza pediatry w POZ?

Czy pediatrzy znikną z podstawowej opieki zdrowotnej? Kto będzie leczył dzieci? Fragmenty stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które dziś zostało...