PRAWO (Strona 2)

Zmiany w deklaracji wyboru świadczeniodawcy?

Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował ministrowi zdrowia, aby w deklaracji wyboru świadczeniodawcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzić obowiązek podania danych dwóch przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta. Foto:...