PRAWO (Strona 3)

Posłowie przyjęli przepisy wprowadzające procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych

Optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń to podstawowe cele nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Kancelaria Prezydenta RP przesłała do Marszałka Sejmu RP projekt prezydenckiej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dla kogo zakaz korzystania z solarium?

Kilka dni temu Kancelaria Prezydenta RP przesłała do Marszałka Sejmu RP projekt prezydenckiej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której nadrzędnym celem jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry....

Minister Konstanty Radziwiłł dopiął swego, nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych weszła w życie. To ona tworzy sieć szpitali.

O co chodzi z siecią szpitali?

Wiele kontrowersji towarzyszy dyskusjom nad wprowadzeniem sieci szpitali. Krytykowany jest nie tylko kształt planowanych przepisów, ale i tryb prac nad ustawą. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł dopiął swego. Minister zdrowia Konstanty...

System Wymiany Informacji IMI – mechanizm ostrzegania

IMI – mechanizm ostrzegania

W poprzednim numerze przedstawiliśmy niektóre funkcje Systemu Wymiany Informacji IMI ze szczególnym uwzględnieniem modułu związanego z uznawaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Od stycznia 2016 r. w systemie tym...

Resort zdrowia pracuje nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Są zmiany w projekcie ustawy o POZ

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przewidującej m.in. zmianę jej modelu organizacyjnego. W kwestii dotyczącej definicji lekarza POZ uwzględniono część postulatów środowiska lekarskiego. Foto:...

W dokumentach, nazwach własnych szpitali, przychodni, fundacji i stowarzyszeń, w prasie oraz internecie odnajdujemy zarówno „pro familia”, jak i „pro familiae”

Pro familia czy pro familiae? Jak pisać?

W „Gazecie Lekarskiej”, w artykule „Miliony za leki 75+”, przeczytałem, że recepty na leki bezpłatne należy oznaczać dopiskiem „pro auctore” i „pro familiae”. Foto: pixabay.com Jako lekarz emeryt korzystam z tego przywileju,...

Ustawa wprowadzająca sieć szpitali weszła w życie 4 maja

Co warto wiedzieć o ustawie o sieci szpitali?

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma powody do satysfakcji. Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wczoraj weszła w życie, utworzona zostanie...

Odmowa przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

SOR: odmowa przyjęcia

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 KEL). Foto: Lidia Sulikowska W 2014 r. 8-letni chłopiec został trzykrotnie...

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca duże zmiany w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. To ona tworzy tzw. sieć szpitali...

Sejm zdecydował, że papierowe zwolnienia lekarskie będą w obiegu do połowy 2018 roku

Do kiedy papierowe zwolnienia lekarskie?

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jednocześnie posłowie zdecydowali, że papierowe zwolnienia będą w obiegu do połowy 2018 r. Foto: Krzysztof Białoskórski Zmiany w ustawie o...