PRAWO (Strona 3)

Technicy dentystyczni w Europie

Uprawnienia zawodowe techników dentystycznych w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-125/16. Foto: Marta Jakubiak Zarówno w Polsce, jak i w szeregu innych państw prowadzone są co jakiś czas dyskusje na...