PRAWO (Strona 30)

Ozusowanie umów zleceń groźne dla szpitali

Groźba wypowiadania kontraktów przez firmy świadczące usługi z zakresu czystości i bezpieczeństwa szpitala staje się coraz bardziej realna. Wszystko przez planowane przez rząd pospieszne wprowadzenie obowiązkowych składek ZUS od umów...

Bezpłatna pomoc prawna 7 dni w tygodniu

Od początku maja członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mogą liczyć na szybką i nieodpłatną pomoc prawną. Gwarantuje to umowa z jedną z kancelarii prawniczych zawarta na 12 miesięcy. Pytania można zadawać telefonicznie oraz...

Dla kogo świadczenia poza kolejnością?

Ważna informacja dla miejsc, w których udzielane są świadczenia POZ. 18 maja zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia. Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i...

Unieszkodliwianie odpadów medycznych

„Samo przekazanie medycznych odpadów zakaźnych, nawet podmiotowi, który dysponuje zezwoleniem na przetwarzanie takich odpadów i zostaje potwierdzone w karcie przekazania odpadów, nie jest wystarczające. Konieczne jest jeszcze ich...

O czym zapomina wielu rodziców?

Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci.W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (w praktyce najczęściej chodzi o pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą...

Reklama w ocenie lekarza i prawnika

„Wszechobecna reklama, docierająca coraz natarczywiej, zaczyna przeszkadzać w wykonywaniu zawodu lekarza, niezależnie od miejsca świadczenia usług medycznych oraz formy zatrudnienia” – piszą Janusz Małecki, zastępca naczelnego...

Prawidłowe gromadzenie e-danych medycznych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło najnowsze, zaktualizowane wytyczne i rekomendacje dotyczące bezpiecznego przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Uwzględniają one uwagi zgłaszane w trakcie...

Temida szuka lekarzy seksuologów

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje lekarzy posiadających specjalizację w zakresie seksuologii, którzy byliby zainteresowani wpisaniem na listę biegłych sądowych. Okazuje się, że brak specjalistów o takich kwalifikacjach czasami...

Co z obowiązkiem prowadzenia EDM?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, zwrócił się z apelem do Ministra Zdrowia o niezwłoczne zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad przepisami dotyczącymi obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci...

Nie każdy może zostać lekarzem sądowym

Tylko osoba wpisana na listę lekarzy sądowych ma prawo do wystawiania zaświadczeń lekarskich uczestnikom procesów karnych i cywilnych, tj. oskarżycielom i oskarżonym, powodom i pozwanym, a także świadkom, pełnomocnikom i obrońcom. Foto:...

Ochrona danych osobowych pacjentów

Prowadząc gabinet lekarski każdy lekarz przetwarza nie tylko dane osobowe personelu, ale również dane osobowe pacjentów. Nie przez przypadek ustawa o ochronie danych osobowych określa go mianem administratora danych. Wynikają z tego istotne...

Kiedy odliczyć 100 proc. podatku VAT?

Przypominamy, że 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To niezwykle istotna zmiana dla...