PRAWO (Strona 30)

Istotne kompetencje samorządu

Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdził istotne kompetencje samorządu aptekarskiego w zakresie opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. To ważna informacja także dla...

Dostęp do wyników badań

Pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań diagnostycznych i laboratoryjnych, i to nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie na badania – przypomina rzecznik praw pacjenta. Krystyna Kozłowska,...

Poszukiwani biegli sądowi

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje biegłych sądowych z zakresu medycyny. Od kandydatów na to stanowisko wymagane jest posiadanie niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, zaufania publicznego, sumienności i...

Planowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Dzisiaj centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępniła projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Foto:...

Wkrótce nowa ustawa

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z projektem ustawy o produktach biobójczych. Pod koniec lutego dokument przekazano do uzgodnień zewnętrznych. Foto: Marta Jakubiak Ustawa określa m.in. warunki udostępniania ich...

Wyrok TK ważny dla lekarzy

Brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniach wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lekarza, z którego działaniem lub zaniechaniem wiąże się ustalane zdarzenie medyczne, jest zgodny z konstytucją – uznał...

W sprawie świadczeń zdrowotnych dla skazanych

Niezgodny z konstytucją – tak orzekł 26 lutego Trybunał Konstytucyjny w sprawie dotyczącej art. 115 § 7 Kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten określa, że świadczenia zdrowotne udzielane skazanemu odbywającemu karę w zakładzie karnym...

Dokumentacja szczepień ochronnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przypomina, w jaki sposób trzeba prowadzić dokumentację szczepień ochronnych. Zasady te określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie...

Ważna informacja dla świadczeniodawców

Jakie są aktualne tryby realizacji świadczeń przyjęte przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla poszczególnych produktów kontraktowych? Przepisy zobowiązują do przekazywania w raportach statystycznych informacji dotyczących typu zestawów...