PRAWO (Strona 30)

Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Większość gabinetów lekarskich nie jest ubezpieczona. Wymóg posiadania przez lekarza polisy jest już warunkiem zatrudnienia w wielu miejscach, zarówno w placówkach niepublicznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i w publicznych zakładach...

Polski podatnik zapłaci za uchodźców

30 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą między innymi kwestii udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych osobom nieposiadającym...

RPO chce ustawy o testach genetycznych

Badania genetyczne mają coraz większe znaczenie. W służbie zdrowia wykorzystywane są w celu diagnozowania i zapobiegania chorobom, pomagają też w pracy policji i wojska. Stanowią obiekt zainteresowania m.in. pracodawców czy ubezpieczycieli,...

Walka z korupcją w służbie zdrowia

W kwietniu przyjęto Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Jego główny cel to zwalczanie tej patologii przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno wśród społeczeństwa, jak i administracji publicznej. Niestety,...