PRAWO (Strona 30)

Dyżury lekarskie raz jeszcze

Ponieważ wokół zagadnień związanych z czasem pracy lekarzy wciąż trwają dyskusje, przedstawiamy omówienie uchwały Sądu Najwyższego z dość szczegółową analizą tego tematu. Sąd Najwyższy w powiększonym, siedmioosobowym składzie 6...

Małoletni pacjenci u lekarza

W tym miesiącu chciałbym przybliżyć przepisy regulujące relacje lekarz – małoletni pacjent – jego rodzice. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności (ukończenia 18. roku życia) pod...

W sprawie reklamy przed sądem

– Z przykrością stwierdzam, że o ile lekarze znają zapisy ustawy „Prawo farmaceutyczne”, to nie znają zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej. KEL to prawo, które mają obowiązek przestrzegać – mówi Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik...

Rzecznik Praw Lekarza o detencji sądowej

W ostatnim czasie zdarzało się, że niektóre media negowały celowość umieszczania osób chorych psychicznie w zamkniętych placówkach psychiatrycznych. Z przekazów medialnych widać deprecjację znaczenia tych placówek w procesie leczenia...

Lekarzu dentysto, decydujesz sam!

W jaki sposób należy opisywać na paragonie wykonane usługi stomatologiczne? Czy można używać skrótów? Jak szczegółowy musi być opis? Na te pytania odpowiada Arkadiusz Jóźwik, prawnik, autor bloga: prawodlastomatologow.pl. Przy...

Funkcjonariusz a świadczenie zdrowotne

W dniu 26 marca 2015 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego dotycząca m.in. badań lekarskich osób skazanych w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego (ustawa z dnia 25 marca 2015 r. o zmianie ustawy –...