PRAWO (Strona 33)

Ustawa o leczeniu niepłodności

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy regulującej kwestie związane z diagnostyką i leczeniem niepłodności. Opinie i uwagi można zgłaszać do 18 sierpnia br. na adres e-mail: a.blaszczyk@mz.gov.pl. Foto:...

Za trzy lata koniec papierowej dokumentacji

W środę prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w sprawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Teraz czeka ona na publikację w Dzienniku Ustaw, co jest już tylko formalnością....

Węższy dostęp do danych o dawcach szpiku

Trybunał Konstytucyjny uznał, że udostępnianie ministrowi zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej pełnego bieżącego dostępu do wszystkich danych potencjalnych dawców szpiku jest niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł we wtorek (22...

Płatnik składek a numer PESEL

To na płatniku składek (czyli np. pracodawcy) spoczywa obowiązek złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL osobom, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile numer ten...

Prawo a młode matki – debata w Krakowie

Według raportu UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) rocznie ponad 7 mln dziewcząt poniżej 18. roku życia zostaje matkami. W Polsce natomiast każdego roku ok. 20 tysięcy nastolatek rodzi dziecko, co stanowi 8 proc. ogólnej...

Pół wieku bez zmian

Czy powstanie instytucja koronera? Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu jednoznaczne uregulowanie w przepisach ustawowych zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny...

Niepełnosprawni będą pracować inaczej

Od 10 lipca pracownik mający znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności będzie pracował 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego w tej sprawie. Foto: freeimages.com Czas pracy osób...

Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej

Czy w dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej np. w formie księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, dopuszczalne jest, aby oznaczyć datą jedynie początek wpisu, dokonywać kolejnych...