PRAWO (Strona 33)

Dokumentacja szczepień ochronnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przypomina, w jaki sposób trzeba prowadzić dokumentację szczepień ochronnych. Zasady te określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie...

Ważna informacja dla świadczeniodawców

Jakie są aktualne tryby realizacji świadczeń przyjęte przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla poszczególnych produktów kontraktowych? Przepisy zobowiązują do przekazywania w raportach statystycznych informacji dotyczących typu zestawów...

Unieszkodliwianie odpadów

22 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Foto: Marta Jakubiak...

Od 1 marca zmiany w refundacji

Ukazała się informacja związana z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Foto: imageworld.pl Projekt obwieszczenia...

Pomoc doraźna i transport sanitarny

Znamy projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny. Do 28 lutego właściwe w tej sprawie podmioty mogą przesyłać...