PRAWO (Strona 33)

Reklama czy nie reklama? Oto jest pytanie!

Prezentujemy informację prawną dotyczącą zasad informowania o udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz zakazu reklamy takiej działalności, przygotowaną przez radcę prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej. Foto: Marta Jakubiak Zgodnie z art. 14...

Wizyty recepturowe. Co się zmieniło?

1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie...

Statystyka medyczna: złóż formularze!

Przypominamy, że do 28 lutego lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe muszą złożyć kilka formularzy statystycznych Ministerstwa Zdrowia (jeżeli dotyczy ich zakres sprawozdania). Foto: Mariusz Tomczak Do końca tego miesiąca...

Karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, skierował komunikat do dyrektorów szpitali, ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych, a także lekarzy ginekologów-położników i położnych. Prezentujemy go...