PRAWO (Strona 4)

Leczenie bez ubezpieczenia w POZ

Osoby korzystające z podstawowej opieki zdrowotnej nie poniosą kosztów z tym związanych, nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń. Przewidują to przepisy, które w połowie stycznia weszły...

Rejestracja prepaidowych kart SIM

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r. To już ostatni dzwonek! Foto: pixabay.com Karty SIM typu...

Poinformuj ZUS o wypadkach przy pracy

Część przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia informację ZUS IWA z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Foto: pixabay.com Obowiązek...

Jaka będzie rola lekarza pediatry w POZ?

Czy pediatrzy znikną z podstawowej opieki zdrowotnej? Kto będzie leczył dzieci? Fragmenty stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które dziś zostało...

Lekarz dentysta a recepty na leki 75+

Apel Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zmiany przepisów dotyczących wystawiania recept na leki i wyroby medyczne w ramach programu 75+. Foto: pixabay.com...

Zmiany w dostępie do POZ weszły w życie

12 stycznia weszły zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń? Co ze wstecznym zgłoszeniem do ubezpieczenia? Co z osobami nieubezpieczonymi bez ubezpieczenia (albo bez prawa do...

Minimalna temperatura w pracy zimą

Temperatura w biurach nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Państwowa Inspekcja Pracy może wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno. Foto: pixabay.com Jak zaznaczyła PIP w komunikacie, pracodawca ma...

Recepty 2017

Prawie rok temu omawiałem nowe regulacje prawne zmieniające zasady wystawiania recept lekarskich na leki refundowane. Ponieważ rok 2016 był okresem przejściowym, w którym recepty takie mogły być wystawiane na dotychczasowych i nowych...