PRAWO (Strona 4)

Tajemnica lekarska

Koniec tajemnicy lekarskiej?

W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej tajemnicy lekarskiej (zobacz „Początek końca tajemnicy lekarskiej”) chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt sprawy – tj. nasilającą się od kilkunastu lat tendencję wymiaru sprawiedliwości...

Zmiana pakietu onkologicznego przesądzona

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której m.in. uproszczona zostanie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego...

PARPA chce likwidacji reklam alkoholu

Ponad 60 proc. wypijanego w Polsce alkoholu to piwo, a ok. 30 proc. trunki wysokoprocentowe; na tle Europy jesteśmy w czołówce krajów przeciwnych restrykcjom w sprzedaży alkoholu – wynika z europejskiego badania porównawczego nad...

System IMI

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym i jego związek z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. Bruksela Foto: freeimages.com Tak zwany rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (UE), będący jednym z podstawowych elementów...

ortopeda warszawa wrocław dziecięcy kraków poznań szczecin lublin bygdoszcz łódź

Ortopeda: cztery zastrzyki i 1300 zł

„1. Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych. 2. Zobowiązują one lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego. 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które...

210 tys. zł kary dla szpitala?

10 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2854/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26...