PRAWO (Strona 4)

Zaświadczenia o szczepieniu

Zaniepokojony szkodliwością ruchów antyszczepionkowych i związaną z tym spadającą liczbą zaszczepionych dzieci, samorząd lekarski włączył się w działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Foto: pixabay.com Ruchy antyszczepionkowe...

Projekt ustawy o POZ okiem konsultanta

Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. W najbliższym czasie zajmą się nim posłowie. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, miałaby wejść w życie już z dniem 1 grudnia.  Foto: pixabay.com O...

Prawo medyczne w obliczu zmian (na żywo)

Naczelna Izba Lekarska oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS byli organizatorami piątkowej konferencji „Prawo medyczne w obliczu zmian”, podczas której poruszono takie zagadnienia jak m.in. klauzula sumienia,...

Zgoda na leczenie bywa uciążliwa

Lekarze dentyści mogą podejmować leczenie małoletnich pacjentów tylko wtedy, jeśli ich rodzice wyrażą na to stosowną zgodę, a jej pozyskanie może stać się uciążliwe dla obu stron. Wymagania, jakie stawia prawo w związku z...

Projekt ustawy o POZ na finiszu

Znamy rezultaty konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Większości zgłoszonych uwag nie uwzględniono. Resort zdrowia chce, by lekarz POZ był przewodnikiem (koordynatorem) pacjenta w systemie....

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Stanowisko Nr 49/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się...

Oblicz ryczałt dla szpitali z symulatorem

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Określa ono wzory obliczania ryczałtu dla danego...