PRAWO (Strona 5)

W sprawie suplementów diety

Krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie suplementów diety sprowokował burzliwą dyskusję na temat przydatności terapeutycznej tego rodzaju produktów, a także mechanizmów kontroli ich jakości. Foto: pixabay.com NIK wskazał na...

100 dni „apteki dla aptekarza”

Stabilny poziom cen leków, widoczna równowaga i uspokojenie rynku, a także większa odpowiedzialność farmaceutów za prowadzenie aptek – tak Naczelna Izba Aptekarska ocenia skutki nowelizacji Prawa farmaceutycznego, zwanej „apteką dla...

Dokumentacja medyczna na nowo

W jednym z poprzednich numerów „Gazety Lekarskiej” przedstawiałem państwu zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzone ustawą z 23 marca 2017 r. Weszły one w życie 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 836)....

Ustawa „Za życiem” – skutki

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 r., poz. 1860). Przyznaje ona pewne uprawnienia pacjentom i nakłada na lekarzy nowe obowiązki z nimi związane. Mimo...

Recertyfikacja?

W czasie wakacji zwykle jest trochę więcej czasu na dyskusje o ogólnych kierunkach działalności lekarzy w Europie, bo sprawy codzienne są mniej zajmujące. Foto: Marta Jakubiak Ciekawymi tematami są stanowisko i propozycje środowiska...

Zaświadczenia o szczepieniu

Zaniepokojony szkodliwością ruchów antyszczepionkowych i związaną z tym spadającą liczbą zaszczepionych dzieci, samorząd lekarski włączył się w działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Foto: pixabay.com Ruchy antyszczepionkowe...

Projekt ustawy o POZ okiem konsultanta

Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. W najbliższym czasie zajmą się nim posłowie. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, miałaby wejść w życie już z dniem 1 grudnia.  Foto: pixabay.com O...