PRAWO (Strona 5)

Poinformuj ZUS o wypadkach przy pracy

Część przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia informację ZUS IWA z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Foto: pixabay.com Obowiązek...

Jaka będzie rola lekarza pediatry w POZ?

Czy pediatrzy znikną z podstawowej opieki zdrowotnej? Kto będzie leczył dzieci? Fragmenty stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które dziś zostało...

Lekarz dentysta a recepty na leki 75+

Apel Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zmiany przepisów dotyczących wystawiania recept na leki i wyroby medyczne w ramach programu 75+. Foto: pixabay.com...

Zmiany w dostępie do POZ weszły w życie

12 stycznia weszły zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń? Co ze wstecznym zgłoszeniem do ubezpieczenia? Co z osobami nieubezpieczonymi bez ubezpieczenia (albo bez prawa do...

Minimalna temperatura w pracy zimą

Temperatura w biurach nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Państwowa Inspekcja Pracy może wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno. Foto: pixabay.com Jak zaznaczyła PIP w komunikacie, pracodawca ma...

Recepty 2017

Prawie rok temu omawiałem nowe regulacje prawne zmieniające zasady wystawiania recept lekarskich na leki refundowane. Ponieważ rok 2016 był okresem przejściowym, w którym recepty takie mogły być wystawiane na dotychczasowych i nowych...

Osoba bliska a osoba najbliższa

Lekarz bez wykształcenia prawniczego może mieć wątpliwości, kogo uznać za osobą bliską pacjenta – mówi prof. Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w rozmowie z Ryszardem...

Recepty: refundacja bez umów

1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Wystawanie przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego recept na leki refundowane po 31 grudnia 2016 r. wymaga posiadania aktywnego konta...

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy rzadko chorują, a nawet jeśli dopadnie ich grypa to rzadko chodzą na zwolnienia lekarskie. Jeśli porównamy ilość dni, które na zwolnieniu spędzili pracownicy i pracodawcy, to widzimy ogromną dysproporcję. Foto: pixabay.com...