PRAWO (Strona 5)

Osoba bliska a osoba najbliższa

Lekarz bez wykształcenia prawniczego może mieć wątpliwości, kogo uznać za osobą bliską pacjenta – mówi prof. Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w rozmowie z Ryszardem...

Recepty: refundacja bez umów

1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Wystawanie przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego recept na leki refundowane po 31 grudnia 2016 r. wymaga posiadania aktywnego konta...

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy rzadko chorują, a nawet jeśli dopadnie ich grypa to rzadko chodzą na zwolnienia lekarskie. Jeśli porównamy ilość dni, które na zwolnieniu spędzili pracownicy i pracodawcy, to widzimy ogromną dysproporcję. Foto: pixabay.com...

Catering dietetyczny – nowe przepisy

Po pięcioletnim okresie przejściowym w całości wchodzi w życie rozporządzenie nakładające obowiązek podawania wartości odżywczej również na żywności opakowanej sprzedawanej na odległość, czyli m.in. na zestawach posiłków...

W sprawie recept pro auctore i pro familiae

W odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa w zakresie recept pro familia i pro auctore, zgłaszane przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz...

Dokumentacja medyczna w chmurze

Wielokrotnie już zdarzało się, że szumnie zapowiadano wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących wykonywania zawodu lekarza, a potem – tuż przed terminem, od którego miały one obowiązywać – odsuwano je w czasie. Doskonałym...

Błędy medyczne i prokuratura

Od 15 kwietnia 2016 r. nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) daje możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się...

Leki dla seniorów 75+ okiem prawnika

Uprawnienie do bezpłatnych leków dla seniorów zostało wprowadzone nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 652) oraz w oparciu o wydane na jej podstawie...

Pod wpływem alkoholu

„W czasie wykonywania swej pracy lekarz musi zachować trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających” (art. 64 KEL). Foto: pixabay.com / CC0 W marcu 2014 r. po rozpatrzeniu sprawy lekarza obwinionego o...

Zasady opieki nad chorym w rodzinie

Prawie dwa miliony zwolnień lekarskich na opiekę nad chorymi bliskimi wzięli Polacy w całym ubiegłym roku. Wolne od pracy z powodu choroby członka rodziny najczęściej wykorzystywali trzydziestolatkowie. Foto: pixabay.com / CC0 Osoby, które...