PRAWO (Strona 5)

Praktyka lekarska a zatrudnianie lekarzy

Samorząd lekarski proponuje zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie zatrudniania innych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach praktyk lekarskich. Poniżej uchwała nr 6/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017...

Posłowie za zmianą Prawa farmaceutycznego

Wczoraj w Sejmie RP odbyła się dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1222). Debatę zakończyło głosowanie podczas którego posłowie odrzucili sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji ds....

Apteki a przepisy, leki i lekarze

Hasło „apteka dla aptekarza” zdominowało dyskusję o planowanych zmianach w Prawie farmaceutycznym. Diabeł, jak mówi porzekadło, tkwi w szczegółach. Czy ceny leków wzrosną? Foto: Krzysztof Białoskórski Zgodnie z poselskim projektem...

Pilnuj nie tylko dowodu osobistego!

Warto pamiętać, że kiedy nasze dane osobowe trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane do różnego rodzaju przestępstw, na przykład do wyłudzenia kredytu. Szczególną czujność należy zachować, dokonując zakupów w...

Legislacja pomoże na rzadkie choroby

Szykują się ważne zmiany w przepisach dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy udziale wielu ekspertów, podjęło działania...

Więcej pozycji na liście leków refundowanych

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje XXXII lista refundacyjna. Są one publikowane są co dwa miesiące. W okresie poprzedzającym publikację Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy i negocjacje z firmami farmaceutycznymi, aby obniżyć ceny leków. Marek...

Od nowego roku tylko e-zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia przyszłego roku zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego – zapowiada Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie rządu...

Nieetyczna protetyka

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 KEL). Foto: pixabay.com We wrześniu 2014 r. do okręgowego rzecznika...

Recepty 75+ pro familiae i pro auctore

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawy do otrzymania bezpłatnego leku seniorów 75+ są następujące: ukończony 75. rok życia zweryfikowany przez numer PESEL (u osób, które go nie...

Początek końca tajemnicy lekarskiej

Rodzina ma prawo domagać się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – rozwiązanie takie przewiduje nowelizacja uchwalona przez Sejm w czerwcu 2016 roku, a podpisana w lipcu przez prezydenta. Z prof. Jackiem Sobczakiem, sędzią Sądu...