PRAWO (Strona 6)

Catering dietetyczny – nowe przepisy

Po pięcioletnim okresie przejściowym w całości wchodzi w życie rozporządzenie nakładające obowiązek podawania wartości odżywczej również na żywności opakowanej sprzedawanej na odległość, czyli m.in. na zestawach posiłków...

W sprawie recept pro auctore i pro familiae

W odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa w zakresie recept pro familia i pro auctore, zgłaszane przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz...

Dokumentacja medyczna w chmurze

Wielokrotnie już zdarzało się, że szumnie zapowiadano wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących wykonywania zawodu lekarza, a potem – tuż przed terminem, od którego miały one obowiązywać – odsuwano je w czasie. Doskonałym...

Błędy medyczne i prokuratura

Od 15 kwietnia 2016 r. nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) daje możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się...

Leki dla seniorów 75+ okiem prawnika

Uprawnienie do bezpłatnych leków dla seniorów zostało wprowadzone nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 652) oraz w oparciu o wydane na jej podstawie...

Pod wpływem alkoholu

„W czasie wykonywania swej pracy lekarz musi zachować trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających” (art. 64 KEL). Foto: pixabay.com / CC0 W marcu 2014 r. po rozpatrzeniu sprawy lekarza obwinionego o...

Zasady opieki nad chorym w rodzinie

Prawie dwa miliony zwolnień lekarskich na opiekę nad chorymi bliskimi wzięli Polacy w całym ubiegłym roku. Wolne od pracy z powodu choroby członka rodziny najczęściej wykorzystywali trzydziestolatkowie. Foto: pixabay.com / CC0 Osoby, które...