PRAWO (Strona 6)

Jest projekt nowelizacji ustawy o PRM

Szykują się ważne zmiany w ratownictwie medycznym: umowy na świadczenia zdrowotne miałyby wykonywać tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe oraz spółki kapitałowe z co najmniej większościowym udziałem...