PRAWO (Strona 6)

Prawo medyczne w obliczu zmian (na żywo)

Naczelna Izba Lekarska oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS byli organizatorami piątkowej konferencji „Prawo medyczne w obliczu zmian”, podczas której poruszono takie zagadnienia jak m.in. klauzula sumienia,...

Zgoda na leczenie bywa uciążliwa

Lekarze dentyści mogą podejmować leczenie małoletnich pacjentów tylko wtedy, jeśli ich rodzice wyrażą na to stosowną zgodę, a jej pozyskanie może stać się uciążliwe dla obu stron. Wymagania, jakie stawia prawo w związku z...

Projekt ustawy o POZ na finiszu

Znamy rezultaty konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Większości zgłoszonych uwag nie uwzględniono. Resort zdrowia chce, by lekarz POZ był przewodnikiem (koordynatorem) pacjenta w systemie....

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Stanowisko Nr 49/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się...

Oblicz ryczałt dla szpitali z symulatorem

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Określa ono wzory obliczania ryczałtu dla danego...

Nowości w kształceniu podyplomowym

W połowie maja w siedzibie NIL odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Rozmawiano głównie o kształceniu podyplomowym. Spotkanie prezesów towarzystw...

Opinia psychiatryczna „zaoczna”

„Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji” (art. 40 KEL). Foto: pixabay.com Do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wpłynęła skarga na postępowanie...