PRAWO (Strona 6)

PARPA chce likwidacji reklam alkoholu

Ponad 60 proc. wypijanego w Polsce alkoholu to piwo, a ok. 30 proc. trunki wysokoprocentowe; na tle Europy jesteśmy w czołówce krajów przeciwnych restrykcjom w sprzedaży alkoholu – wynika z europejskiego badania porównawczego nad...

System IMI

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym i jego związek z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. Bruksela Foto: freeimages.com Tak zwany rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (UE), będący jednym z podstawowych elementów...

Ortopeda: cztery zastrzyki i 1300 zł

„1. Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych. 2. Zobowiązują one lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego. 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które...

210 tys. zł kary dla szpitala?

10 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2854/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26...

Praktyka lekarska a zatrudnianie lekarzy

Samorząd lekarski proponuje zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie zatrudniania innych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach praktyk lekarskich. Poniżej uchwała nr 6/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017...

Posłowie za zmianą Prawa farmaceutycznego

Wczoraj w Sejmie RP odbyła się dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1222). Debatę zakończyło głosowanie podczas którego posłowie odrzucili sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji ds....

Apteki a przepisy, leki i lekarze

Hasło „apteka dla aptekarza” zdominowało dyskusję o planowanych zmianach w Prawie farmaceutycznym. Diabeł, jak mówi porzekadło, tkwi w szczegółach. Czy ceny leków wzrosną? Foto: Krzysztof Białoskórski Zgodnie z poselskim projektem...

Pilnuj nie tylko dowodu osobistego!

Warto pamiętać, że kiedy nasze dane osobowe trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane do różnego rodzaju przestępstw, na przykład do wyłudzenia kredytu. Szczególną czujność należy zachować, dokonując zakupów w...

Legislacja pomoże na rzadkie choroby

Szykują się ważne zmiany w przepisach dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy udziale wielu ekspertów, podjęło działania...

Więcej pozycji na liście leków refundowanych

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje XXXII lista refundacyjna. Są one publikowane są co dwa miesiące. W okresie poprzedzającym publikację Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy i negocjacje z firmami farmaceutycznymi, aby obniżyć ceny leków. Marek...

Od nowego roku tylko e-zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia przyszłego roku zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego – zapowiada Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie rządu...