WYDARZENIA

Plany nowego Rzecznika Praw Pacjenta

Ściślejszą współpracę z samorządami zawodów medycznych zapowiada Bartłomiej Chmielowiec, który na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta zastąpił Krystynę Kozłowską. Czym jeszcze zamierza zająć się nowy Rzecznik Praw Pacjenta i jakie...

99. rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To coroczne święto państwowe ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., zniesione w 1945 r. i przywrócone na mocy ustawy z 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta...

Europejska rada ds. rozwoju zawodowego?

W poprzednich informacjach o pracy UEMS pisałem, że w połowie października spotykamy się z przedstawicielami europejskich towarzystw, aby rozmawiać o rozszerzeniu współpracy europejskich lekarzy w celu ustalania zasad rozwoju zawodowego i...

150 lat Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego

Polscy lekarze bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie pani prof. Eweliny Hrycaj-Małanicz do udziału w obchodach przywołanego w tytule jubileuszu. Delegacja samorządu lekarskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich Wiadomo, że 150 lat temu Polski...