WYDARZENIA (Strona 81)

Wojskowi lekarze chcą podnosić kwalifikacje

15 maja w Łodzi odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, której tematem było podnoszenie kwalifikacji lekarzy i ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej organizatorami byli: Wojskowy Instytut Medyczny,...

NIK o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest dobrze zorganizowana, co może to zagrażać bezpieczeństwu pacjentów – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.W najnowszym raporcie Izba wskazuje na konieczność wzmocnienia nadzoru Narodowego Funduszu...

Pracujemy w trójkę – leczymy za dwunastu

Dziś w południe lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zorganizowali pikietę przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Protestowano m.in. przeciwko brakowi komunikacji na linii lekarze-rząd oraz zbyt niskiemu finansowaniu...

Problemy prawa medycznego okiem praktyków

Blisko 400 studentów wydziałów lekarskich i wydziałów prawa przyjechało w minioną sobotę (10 maja) do Łodzi, aby wziąć udział w I Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo i Medycyna”. Poświęcono ją trudnym problemom prawa medycznego, z...

Intencje dobre, ale źle realizowane

„Polskie Towarzystwo Onkologiczne z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia prac zmierzających do poprawy opieki onkologicznej w Polsce. Jednocześnie jednak dostrzegamy zagrożenia w proponowanym sposobie ich realizacji”...

Polska i Unia walczą z e-papierosami

Koniec z paleniem elektronicznych papierosów w krakowskich autobusach i tramwajach – tamtejsi radni opowiedzieli się za wprowadzeniem takiego zakazu w odniesieniu do pasażerów. Podobne przepisy obowiązują już w takich miastach jak Warszawa,...

NIK sprawdza 12 publicznych szpitali

Jak w polskich szpitalach funkcjonuje system unieszkodliwiania odpadów medycznych? Na to pytanie szuka odpowiedzi Najwyższa Izba Kontroli. Impulsem do podjęcia kontroli były sygnały o problemach z gospodarowaniem tego typu materiałami....

Resort ogłosił nabór na Prezesa NFZ

Pomimo długiego okresu wakatu na stanowisku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz z zadowoleniem przyjął informację o ogłoszeniu naboru na tę jedną z najważniejszych funkcji w polskim...

„Gazeta Lekarska Premium” nr 5 2014

Elektroniczne wydanie „Gazety Lekarskiej Premium” jest poszerzoną wersją wydania papierowego wzbogaconą m.in. o dodatkowe materiały graficzne, pliki multimedialne oraz dłuższe wersje niektórych artykułów. O czym piszemy w najnowszym...

Nowa jakość ortopedii w Krakowie

Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został zmodernizowany. Jednostka mieści się w jednym z historycznych budynków szpitala i od lat nie była remontowana, więc inwestycja była jedna z...

Książeczka Zdrowia Dziecka coraz bliżej

Ministerstwo Zdrowia popiera pomysł, aby dokumentowanie świadczeń realizowanych wobec dzieci w formie Książeczki Zdrowia Dziecka było obowiązkowe. Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu takiego dokumentu. Czy pomysł w końcu wejdzie...