Kara za niewydanie oryginału dokumentacji

13 kwietnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Foto: Marta Jakubiak

W związku z nieudostępnianiem przez jedną z przychodni w Wągrowcu oryginałów dokumentacji medycznej na żądanie pacjentów, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję uznającą tę praktykę za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

Pomimo tego przychodnia nie podjęła działań określonych w decyzji i w dalszym ciągu nie udostępniała pacjentom oryginałów ich dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Skutkowało to decyzją Rzecznika o nałożeniu na wągrowiecką przychodnię kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł.

Przychodnia złożyła skargę na tę decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, która została oddalona. W ustnych motywach orzeczenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że zarzut przychodni, który dotyczył zastosowania przez Rzecznika błędnej wykładni i uznania, że prawo dostępu do dokumentacji medycznej obejmuje wydanie pacjentowi, a także jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oryginału dokumentacji medycznej, nie może być uwzględniony na tym etapie sprawy.

Sąd wskazał także, że przy ustaleniu wysokości kary pieniężnej Rzecznik Praw Pacjenta wziął pod uwagę w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów oraz uwzględnił wysokość przychodu z tytułu zawartej umowy z NFZ. Podkreślił również, że przychodnia w sposób uporczywy twierdzi, że pacjent nie ma prawa do żądania wydania oryginału dokumentacji medycznej, co niewątpliwie miało wpływ na wysokość nałożonej kary.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
  1. Rejestr Błędów Medycznych.
    Kwi 16, 2017 - 02:19 PM

    Jeżeli masz problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej zgłoś się do Rejestru Błędówm Medycznych.

    ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.