Kobiety mówią o zaawansowanym raku piersi

Na całym świecie każdego roku rak piersi jest rozpoznawany u ok. 1,4 mln kobiet. Jest to najczęstsza przyczyna zgonu (458 tys. zgonów rocznie) z powodu nowotworu u kobiet zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Co jeszcze wynika ze statystyk?

U kobiet w państwach zachodnich ryzyko rozwoju raka piersi wynosi 1:8 i wzrasta z wiekiem. 65 proc. pacjentek w momencie rozpoznania tego nowotworu jest w wieku co najmniej 55 lat, a 88 proc. ma co najmniej 45 lat. Jedynie u 2 proc. kobiet raka piersi rozpoznaje się poniżej 35. roku życia. Pomimo postępów w leczeniu istnieje obawa, że wskaźnik śmiertelności nadal będzie rósł wraz ze starzeniem się populacji.

Ogólnoeuropejska ankieta

W ramach kampanii „Tu i teraz” zostało przeprowadzone badanie w 9 krajach europejskich w okresie od listopada 2012 roku do września 2013 roku. Z jednym z niezależnych instytutów spostrzeżeniami podzieliły się łącznie 304 osoby – 158 pacjentek i 146 opiekunów (w naszym kraju było to 30 pacjentek i 30 opiekunów). Co z niego wynika?

Okazuje się, że w Polsce prawie połowa kobiet z zaawansowanym rakiem piersi (47 proc.) określa się jako „patrząca w przyszłość”, a 43 proc. twierdzi, że nie traci pozytywnego nastawienia do życia. Pacjentki w naszym kraju zdecydowanie mocniej odczuwają trudności finansowe jako bezpośredni skutek diagnozy zaawansowanego raka piersi. Polskie wnioski są lustrzanym odbiciem europejskiego trendu w zakresie źródła wsparcia, jakie otrzymują pacjentki. Otóż są nim lekarze – to przede wszystkim od nich polskie pacjentki otrzymują informacje, a tylko 1 na 10 otrzymała wsparcie ze strony organizacji pacjenckiej.

Potrzebne jest wsparcie emocjonalne

A jak wygląda sytuacja emocjonalna kobiet z zaawansowanym rakiem piersi? Europejski wymiar tych badań pokazuje, że:

 • po diagnozie zaawansowanego raka piersi, ponad połowa (56 proc.) pacjentek czuje się zaniepokojona, a 39 proc. boi się przyszłości
 • 37 proc. pacjentek przyznaje, że od momentu diagnozy straciło pewność siebie i poczucie własnej wartości,
 • ponad połowa (51 proc.) kobiet czuje, że jest źle postrzegana przez społeczeństwo,
 • 50 proc. pacjentek doświadcza codziennego bólu i dyskomfortu,
 • tylko 36 proc. kobiet żyjących z zaawansowanym rakiem piersi otrzymało wsparcie ze strony organizacji pacjenckich po diagnozie, a jedynie 37 proc. mogło liczyć wsparcie od chorych na raka piersi koleżanek,
 • 68 proc. chorych otrzymało wsparcie od onkologa (zadowolenie z jakości wsparcia wyraziło 87 proc. kobiet z tej grupy),
 • 68 proc. respondentek oczekuje poprawy w dostępie i interakcjach z lekarzami, podczas gdy 79 proc. respondentek odczuwa potrzebę poprawy ich samopoczucia i jakości życia.

Chcą lepszych interakcji z lekarzami

Natomiast wyniki badań przeprowadzonych na Polkach są następujące:

 • 30 proc. pacjentek martwi się i boi się o przyszłość,
 • 33 proc. przyznaje, że od momentu diagnozy straciło pewność siebie, a 20 proc. utraciło poczucie własnej wartości,
 • 40 proc. pacjentek czuje, że jest źle postrzegana przez społeczeństwo,
 • 40 proc. pacjentek doświadcza codziennego bólu i dyskomfortu,
 • tylko 10 proc. kobiet żyjących z zaawansowanym rakiem piersi otrzymało wsparcie ze strony organizacji pacjenckich po diagnozie, a jedynie 30 proc. mogło liczyć na wsparcie od chorych na raka piersi koleżanek,
 • 93 proc. otrzymało wsparcie od onkologa (89 proc. pacjentek z tej grupy wyraziło zadowolenie z jakości wsparcia),
 • 75 proc. oczekuje poprawy w dostępie i interakcjach z lekarzami, podczas gdy 69 proc. uważa, że istotna jest także poprawa osobistego samopoczucia i jakości ich życia.

O kampanii „Tu i teraz”

Kampania „Tu i teraz” to ogólnoeuropejska inicjatywa koncentrująca się na problematyce zaawansowanego raka piersi. Wspierana jest przez liczne grono uznanych ekspertów z zakresu medycyny oraz dziedzin pokrewnych. Kampania składa się z szeregu akcji mających na celu zwiększenie świadomości na temat zaawansowanego raka piersi oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi muszą na co dzień zmagać się pacjentki żyjące z tą chorobą. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach kampanii są realizowane z myślą o poprawie poziomu opieki i długoterminowego wsparcia dla tej grupy kobiet.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *