Kiedy szpital musi bezpłatnie zapewnić leki

Przyjętemu na dany oddział pacjentowi szpital musi zapewnić bezpłatnie leki i wyroby medyczne potrzebne nie tylko w celu leczenia schorzenia, będącego przyczyną hospitalizacji, ale również innych schorzeń współistniejących – wynika to z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Foto: Mariusz Tomczak

Jak informuje na swojej stronie internetowej Rzecznik Praw Pacjenta, „pacjentowi, który zostaje przyjęty na oddział szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych, jeśli są one konieczne do udzielenia danego świadczenia zdrowotnego. Zapis ten dotyczy także konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby medyczne niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala niezależnie od przyczyny tej hospitalizacji”.

Potwierdza to również stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2014 r., jakie otrzymał Rzecznik Praw Pacjenta. Dotyczy ono interpretacji art. 35 ww. ustawy, zgodnie z którym „niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki czy leczenia w trakcie pobytu w szpitalu w odniesieniu do występujących u niego schorzeń współistniejących, bez względu na to, czy zachorowanie nastąpiło przed, czy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.