List do szefowej Komisji Finansów Publicznych

W związku z toczącymi się w Sejmie pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 2854), prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował list do przewodniczącej sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyny Skowrońskiej.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Prezes Maciej Hamankiewicz przekazał w nim stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 7 i 21 listopada br. wskazując, że projekt ustawy zakłada wprowadzenie istotnych zmian do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które mogą niekorzystnie odbić się na sytuacji młodych lekarzy w Polsce.

„Pragnę ponownie zaznaczyć, że samorząd lekarski został pominięty w konsultacjach społecznych przedmiotowego projektu ustawy i nie miał szans wyrazić opinii środowiska lekarskiego w przedmiotowej sprawie. Podkreślenia wymaga, że opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza jest jednym z zadań samorządu lekarskiego, stosownie do art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich” – napisał prezes NRL.

W związku z tym samorząd lekarski apeluje, po pierwsze, o „wyłączenie przepisów nowelizujących ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty z przedstawionego projektu ustawy, jako wykraczających poza jej materię”, a po drugie, o „rozpoczęcie procesu legislacyjnego dotyczącego rozwiązań proponowanych w art. 3 przedstawionego projektu ustawy od początku, z uwzględnieniem wszystkich jego etapów”.

„Zwracam się z prośbą do Pani Przewodniczącej o uwzględnienie głosu środowiska lekarskiego w pracach nad przedmiotowym projektem ustawy, w zakresie w jakim dotyczy on sytuacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz o umożliwienie udziału w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w dniu 25 listopada 2014 r., podczas którego Komisja ta będzie rozpatrywała projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedstawicielowi Naczelnej Rady Lekarskiej Pani Zycie Kaźmierczak-Zagórskiej, Wiceprezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej” – czytamy w piśmie, które do wiadomości otrzymali również: marszałek Sejmu Radosław Sikorski, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.