Kwiaty polskie

70 lat temu ukazało się pierwsze wydanie poematu dygresyjnego Juliana Tuwima. Nieukończone dzieło wciąż inspiruje do refleksji. Dlatego, gdy „jestem chory” (nie sam przecież), „na...