Świadczenia gwarantowane w uzdrowiskach

Stanowisko Nr 64/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Foto: imageworld.pl

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r., znak: MZ-OZG-50-79/MSI/14, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

projektowane rozporządzenie zakłada obniżenie wymagań co do poziomu kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń w uzdrowiskach. Zrównuje ono w praktyce lekarzy po, którzy dopiero rozpoczęli specjalizację z lekarzami specjalistami. Nie negując konieczności uzupełniania brakujących kadr, Prezydium NRL wyraża stanowisko, że warunkiem dopuszczenia specjalizantów do udzielania świadczeń powinno być co najmniej ukończenie pierwszego roku specjalizacji w module specjalistycznym oraz uzyskanie potwierdzenia przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę.

W ocenie Prezydium obniżanie wymagań co do kwalifikacji osób, które mogą wykonywać świadczenia specjalistyczne, nie może prowadzić do sytuacji, w której świadczeń takich udzielać będą osoby bez niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Jednocześnie Prezydium NRL zauważa, że w związku z wprowadzaniem obowiązku zapewnienia dostępu do lekarza prowadzącego (od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 oraz w soboty pomiędzy godz. 8.00 a 13.00) w celu wyeliminowania – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – dowolności w organizowaniu takiej dostępności, może zajść konieczność zatrudnienia przez świadczeniodawcę większej liczby lekarzy lub zmiany warunków już zawartych umów.

W związku z tym Prezydium NRL proponuje wydłużyć okres wejścia w życie rozporządzenia lub przepisów wprowadzających powyższe wymaganie o czas niezbędny dla spełnienia przez świadczeniodawców wymagań projektowanego rozporządzenia.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.