Potrzebna nowelizacja prawa farmaceutycznego

Stanowisko Nr 65/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Foto: imageworld.pl

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, przekazanego przy piśmie pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, znak: GMS-WP-173-262/14 z dnia 2 grudnia 2014 r., przedstawia następujące stanowisko:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zauważa konieczność nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne, aby zapewnić pacjentom niezbędny dostęp do leków. Prezydium zauważa jednak, że jest to kolejny projekt procedowany drogą, która nie zapewnia prawidłowego procesu legislacyjnego. W opinii Prezydium to Minister Zdrowia i Rząd, a nie grupy posłów, są odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnej dostępności do leków wszystkim chorym.

Przy okazji projektowanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, Prezydium przypomina wielokrotnie zgłaszaną przez samorząd lekarski konieczność zmiany przepisów gwarantujących produktom homeopatycznym tzw. uproszczoną procedurę dopuszczania ich do obrotu (szczególnie w zakresie braku obowiązku podmiotu odpowiedzialności dostarczenia dowodów skuteczności i bezpieczeństwa), która jest w oczywistej sprzeczności z zasadami racjonalnej farmakologii i w konsekwencji mogą zagrażać bezpieczeństwu pacjentów i jakości opieki zdrowotnej.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.