Naukowy rzut oka na innowacje w leczeniu bólu

Według danych europejskich od 70% do 80% pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową niepotrzebnie cierpi z powodu bólu. Jest to spowodowane niedostateczną edukacją personelu medycznego i pacjentów, lecz także brakiem merytorycznej debaty o szansach, jakie niesie prawidłowe wykorzystanie analgetyków opioidowych.

Próbą naukowego zmierzenia się ze społecznym problemem leczenia bólu była konferencja lekarzy medycyny paliatywnej pt. „Siła przeciw bólowi. Innowacja w leczeniu bólu”, która odbyła się w dniu 9 stycznia 2015 roku w Warszawie.

Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i stało się okazją do wymiany doświadczeń czołowych ekspertów leczenia bólu, medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej i onkologii w Polsce.

Czym jest medycyna paliatywna? Kiedy pojawiła się jako element systemu ochrony zdrowia?  Dlaczego obecnie – niezależnie od choroby – mówi się o „opiece u schyłku życia” (zobacz więcej)?

Jak podkreślił jeden z wykładowców konferencji, prof. dr. hab. n. med. Tony O’ Brien z Irlandii, prawo do leczenia bólu stanowi podstawowe prawo pacjenta tymczasem niedostateczna ocena i niedostateczna kontrola bólu jest nadal obserwowanym szeroko na świecie problemem. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest opioidofobia wśród pacjentów i lekarzy oraz nadmiernie restrykcyjne przepisy dotyczące stosowania analgetyków opioidowych, niezbędnych w leczeniu umiarkowanego i silnego bólu.

Uczestnicy konferencji szczególnie zwracali uwagę na wytyczne europejskich towarzystw naukowych (EAPC, ESMO), które zalecają lekarzom onkologom aktywne włączanie się w proces kontrolowania bólu u pacjenta niezależnie od etapu choroby. Zaznaczyli także, że polskie wytyczne – opracowane na bazie zaleceń europejskich – są dostępne dla każdego lekarza na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Oddzielne miejsce poświęcono nieczęsto poruszanej kwestii stosowania leków opioidowych w bólu nienowotworowym. Eksperci wspólnie z dr. hab. n. med. Janem Drobnikiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, omawiali w jakim zakresie lekarz medycyny rodzinnej może stosować analgetyki opioidowe zgodnie z zaleceniami stosowania opioidów w bólu nienowotworowym, zaprezentowanymi w trakcie konferencji przez prof. dr. hab. n. med. Jana Dobrogowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Kilka miesięcy temu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o zapewnienie pacjentom skutecznego zwalczania bólu (zobacz więcej).

Tytułową innowację w instrumentariuszu lekarza medycyny paliatywnej stanowi połączenie oksykodonu z naloksonem, które decyzją Ministerstwa Zdrowia podlega refundacji od 1 listopada 2014 roku dla pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia silnego bólu nowotworowego i profilaktyki zaparć opioidowych (zobacz więcej). Jak ważna jest to zmiana pokazują statystyki: 1/3 pacjentów deklaruje, że przewlekłe zaparcie stolca o wiele bardziej obniża jakość życia niż sam ból wywołany chorobą nowotworową.

W opinii dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, przed systemem ochrony zdrowia stoi jeszcze wiele wyzwań w zakresie edukacji i zmian przepisów prawa tak, aby potrzeby cierpiących chorych były zabezpieczone adekwatnie do epidemiologii zachorowań na nowotwory złośliwe.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.