Sprawozdanie z wykonania ustawy o refundacji

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia z pytaniem o termin przygotowania przez Ministerstwo Zdrowia sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków, wyrobów medycznych i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wraz z oceną skutków jej stosowania.

Foto: Marta Jakubiak

„W myśl art. 84 tej ustawy podsumowanie takie powinno zostać przedłożone Sejmowi przez Radę Ministrów po upływie 2 lat od wejścia w życie ustawy. Termin powyższy upłynął z dniem 1 stycznia 2014 r.” – czytamy w piśmie prezesa NRL do szefa resortu zdrowia.

„Potrzebę pilnego przygotowania i zaprezentowania społeczeństwu ww. dokumentu podnosiłem kilkukrotnie w korespondencji prowadzonej w 2014 r. z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Panem Igorem Radziewicz-Winnickim. Korespondencja ta nie przyniosła jak widać żadnych efektów, do dziś nie przedstawiono bowiem Sejmowi ww. sprawozdania” – pisze Maciej Hamankiewicz.

Przypomnijmy, że już kilka miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia informowało, że „aktualnie trwają końcowe prace” nad oszacowaniem skutków regulacji od momentu wejścia w życie ustawy o refundacji (zobacz więcej). Dlaczego skutki refundacji są wciąż tajne (zobacz więcej)?

Roczna zwłoka w przygotowaniu sprawozdania może być odczytywana jako „niechęć ujawniania wszystkich skutków wprowadzenia ustawy refundacyjnej w życie”. Jednak – jak czytamy w liście – niezależnie od powodu zwłoki „stanowi ona niedopuszczalne i rażące naruszenie art. 84 ustawy”.

„Wobec powyższego oczekuję, że Pan Minister, w poczuciu odpowiedzialności za społeczne skutki wprowadzenia ustawy refundacyjnej, doprowadzi do niezwłocznego przedstawienia opinii publicznej rzetelnej i rzeczowej analizy wykonania oraz skutków tej ustawy” – pisze prezes NRL.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.