Skuteczna obrona lekarza przed oskarżeniem

W kwietniu 2015 r. Sąd I instancji uniewinnił jednego z członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku od zarzutu znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej członka rodziny jednej z pacjentek. Zgodnie z decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, lekarz był w trakcie postępowania nieodpłatnie reprezentowany przez adw. Damiana Koniecznego z Biura Prawnego OIL w Gdańsku.

Foto: freeimages.com

Oskarżony lekarz był członkiem zespołu ratownictwa medycznego, który został wezwany do nieprzytomnej pacjentki po napadzie padaczkowym.

Z uwagi na bardzo małą powierzchnię pokoju, w którym znajdowała się chora (mniej niż 6 m kw.) i trudności z właściwym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, lekarz poprosił matkę pacjentki o opuszczenie pomieszczenia.

Po wielokrotnych, bezskutecznych prośbach lekarza została ona przepchnięta w kierunku przedpokoju. Dodatkowo w trakcie interwencji doszło do utarczki słownej pomiędzy lekarzem a matką pacjentki.

W związku z przebiegiem interwencji matka pacjentki złożyła do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) skargę na lekarza oskarżając go o nieetyczne postępowanie. Zarówno OROZ, jak i Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku nie znalazły podstaw do zakwestionowania zachowania lekarza.

W tej sytuacji matka pacjentki wystąpiła do Sądu z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko lekarzowi, zarzucając mu naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 §1 k.k.), znieważenie (art. 216 §1 k.k.) i żądając zapłaty 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Sąd I instancji uniewinnił lekarza od wszystkich zarzuconych mu czynów wskazując, iż zachowanie lekarza było wynikiem nagannego postępowania matki pacjentki, zaś celem lekarza była jedynie troska o zdrowie chorej.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Źródło: www.oilgdansk.pl


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
 1. Avatar
  Hibinimus
  Wrz 30, 2015 - 04:53 PM

  OBRONA!!!
  Opinie sądowo-lekarskie dla personelu medycznego wydawane dla potrzeb postępowań prokuratorskich i sądowych w sprawach błędów medycznych.
  Oferta skierowana do personelu medycznego oraz Kancelarii reprezentujących personel medyczny w sprawach podejrzenia nieprawidłowego postępowania medycznego, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieumyślnego spowodowania śmierci, spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.