Dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców

Z początkiem 2016 r. w większości województw ruszyły nabory wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Foto: freeimages.com

O dofinansowanie kształcenia mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Uzyskaną dotację można przeznaczyć, między innymi, na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, z dotacji można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, zatrudniający powyżej 10 osób, musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansuje KFS.

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.