Nowe trendy w opiece nad seniorami

Według danych OECD, zaledwie 15,5 proc. Polaków w wieku 65+ postrzega swój stan zdrowia jako dobry i bardzo dobry. Dla porównania, w Szwecji ten odsetek wynosi aż 68,2 proc. To w dużej mierze zasługa nowych technologii wykorzystywanych w leczeniu. Zaczynają to dostrzegać także polscy lekarze.

Jak zwykle trendy wyznacza Skandynawia, gdzie odsetek zadowolonych ze swojej kondycji seniorów jest najwyższym w Europie. Na poziom zadowolenia bez wątpienia wpływa szeroki dostęp do świadczeń medycznych, oraz wysoki poziom oferowanych w ich ramach usług. W innych krajach Unii Europejskiej wyniki również prezentują się lepiej niż w Polsce. Jednak to głównie od rządzących zależy, jakie programy senioralne realizowane są w kraju.

Europejskie wzorce

– We Włoszech, w Ligurii, lekarze mogą przepisywać recepty na zajęcia nordic walking, dzięki którym seniorzy zachowują kondycję fizyczną i utrzymują kontakt z innymi osobami w podobnym wieku. W Szwecji, Norwegii, Holandii i Portugalii wprowadzono elementy inteligentnego domu dla osób starszych, które pozwalają na przebywanie pacjenta w mieszkaniu zamiast w szpitalu. Podopieczny ma do dyspozycji m.in. automatyczny podajnik leków, pas wykrywający upadki, czy aplikację na telefon przekazującą informacje o osobie starszej do opiekuna – wyjaśnia Michał Majewski, menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego EY.

– Inne systemowe rozwiązanie zastosowano w Londynie, gdzie w ramach siedmiu dzielnic połączono system opieki zdrowotnej i społecznej i wdrożono system wymiany informacji między nimi tak, by na bieżąco móc dopasowywać rozwiązania do potrzeb lokalnej społeczności seniorów– dodaje Michał Majewski. Jednak warto podkreślić, że wymienione rozwiązania są inicjatywą władz i innego rodzaju instytucji bez których wprowadzenie i koordynowanie tego typu programów nie byłoby możliwe.

W Polsce wciąż brakuje spójnego programu polityki senioralnej, stanowiącego wytyczne do działania. Wprawdzie sejm poprzedniej kadencji podjął prace w ramach komisji polityki senioralnej, której działania zakładają np. przeznaczenie do 2020 roku około 370 mln zł na lokalne placówki opieki dziennej dla seniorów. Jednak potrzeby są znacznie większe, a działania powinny być zintegrowane.

Regionalne projekty

Programy pilotażowe, dedykowane osobom starszym i chorym przewlekle funkcjonują obecnie tylko w niektórych ośrodkach w kraju. W Instytucie Kardiologii w podwarszawskim Aninie, pacjenci z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca testują obecnie aplikację, która pomaga im w codziennym funkcjonowaniu i kontrolowaniu parametrów już po zakończeniu hospitalizacji.

Jej głównym zadaniem jest zapewnienie stałego kontaktu z profesjonalnym centrum monitorowania i zwiększenie komfortu pacjentów, którzy leczą się w domu.Tego typu rozwiązania nie tylko wpływają na komfort psychiczny i większe poczucie bezpieczeństwa u pacjentów, ale też dają lekarzom bardziej szczegółowy obraz choroby, co pozwala na dostosowywanie najefektywniejszej formy leczenia.

Im więcej, tym lepiej

Kolejnym polskim projektem dotykającym problemu osób starszych i chorych przewlekle jest inicjatywa stworzenia Centrum Geriatrii przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie. W ramach projektu opracowano program dostosowany do lokalnej specyfiki, a podopieczni będą mieli ułatwiony dostęp nie tylko do specjalistycznej opieki geriatrycznej, ale również do opieki dziennej i rehabilitacji.

– Wdrożenie zintegrowanego modelu opieki nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym zapewni dobrą komunikację pomiędzy lekarzem geriatrą, lekarzem POZ oraz służbami pomocy społecznej. Opieka będzie zorganizowana z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych dostosowanych do potrzeb i ograniczeń pacjentów – wyjaśnia prof. Jacek Bigda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator projektu Centrum Geriatrii.

– Projekt zakłada także cykl szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów. Dzięki współpracy sektora zdrowia, środowisk akademickich z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi na obszarze Trójmiasta będą powstawały projekty zdrowotne testujące nowe rozwiązania organizacyjne i procesowe – dodaje profesor. Szerzej o trójmiejskiej inicjatywie pisaliśmy tutaj.

Zarówno nowoczesne aplikacje, jak i Centrum Geriatrii w pewnym sensie nakreślają kierunek, w którym powinna zmieniać się opieka nad seniorami. Można więc mieć nadzieję, że już niedługo staną się jednymi z wielu projektów odpowiadających na potrzeby wciąż starzejącego się społeczeństwa i będą miały realny wpływ na podniesienie kondycji zdrowotnej polskich seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.