GIS o dostępie do praktyki lekarskiej

Główny Inspektor Sanitarny: wymagania dla pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, wykracza poza właściwości Sanepidu.

Foto: freeimages.com

Do Naczelnej Rady Lekarskiej wpływały pisma od lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczące stawianych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymogów dostosowania pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z tym prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował w lutym br. pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz wskazanie, jakie warunki – i na podstawie jakich przepisów prawnych – powinno spełniać pomieszczenie, w którym ma być zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska.

W odpowiedzi z 22 marca 2016 r. Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, że kwestia wymagań dla pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, wykracza poza właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

„Stosownie do § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu” – czytamy w odpowiedzi do prezesa NRL.

W ocenie GIS, dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń, w których wykonywana jest indywidualna praktyka lekarska, „nie jest wymaganiem higienicznym czy zdrowotnym”, aczkolwiek jest to „wymóg użytkowy”, ważny z punktu widzenia pacjenta w kontekście dostępności do świadczeń zdrowotnych.

„Nadto należy wskazać, iż organami właściwymi do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych są organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 59a ust.2 pkt 2 lit. f, art. 59 f ust. 1 i ust. 6 art. 81 ust. 1 i 4, art. 83 ust. 1 i 2, art. 84a ust. 1 pkt 1, art. 93, art. 94 ustawy Prawo budowlane). Mając powyższe na uwadze, w sprawie zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, należy zwrócić się do w/w organów” – podkreślono w piśmie.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.