Co z Systemem Monitorowania Kształcenia?

13 kwietnia, podczas 16. posiedzenia Sejmu, przyjęto nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Przesuwa ona o rok – z 1 maja 2016 r. na 1 maja 2017 r. – termin wejścia w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych.

16. posiedzenie Sejmu
Na mównicy: poseł Marian Zembala
Foto: Rafał Zambrzycki

W przypadku diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów system zostanie uruchomiony 1 maja 2016 r., a więc w terminie przewidzianym nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z 9 października 2015 r.

Etapowe uruchamianie SMK umożliwi jego dostosowanie do potrzeb użytkowników oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów. W konsekwencji nowelizacja wydłuża o rok obowiązywanie przepisów przejściowych dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz utrzymuje w mocy akty wykonawcze dotyczące tych zagadnień.

Nowelizacja ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 r. Teraz trafi ona do dalszych prac w Senacie.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.