Kto zleci bezpłatne leki seniorom?

Zlecaniem bezpłatnych leków w ramach tzw. Projektu 75+ zajmie się lekarz POZ lub pielęgniarka POZ, a także lekarze ordynujący leki pro auctore i pro familiae. Czy także ci, którzy nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Foto: MZ

W obecnym stanie prawnym nie ma konieczności zawarcia przez lekarza umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane produkty mówi Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, osobą uprawnioną jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjna oraz ustawą Prawo farmaceutyczne.

Tym samym recepty dla pacjentów powyżej 75. roku życia będą mogli wypisywać lekarze, którzy nie zawarli umowy, oczywiście przy zachowaniu pozostałych kryteriów wynikających z ustawy 75+  dodaje Milena Kruszewska.

Przypomnijmy główne założenia projektu 75+:

  • darmowe leki będą przysługiwały osobom, które ukończyły 75 lat, a wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL lub datę urodzenia;
  • do wypisywania darmowych leków będą uprawnieni lekarze POZ i pielęgniarki POZ, lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy już nie pracują w zawodzie, będą mogli przepisywać je na receptach pro auctore i pro familiae;
  • leki, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym (początkowo pojawią się tam wyłącznie leki o odpłatności 30% i 50% oraz ryczałtowej, mające zastosowanie przede wszystkim w chorobach wieku podeszłego m.in. o podłożu kardiologicznym, reumatologicznym i urologicznym);
  • darmowe leki dla seniorów będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept, a lekarz lub pielęgniarka oznaczą recepty literą „S” (w polu „kod uprawnień dodatkowych”);
  • nie zmienią się zasady realizacji recept w aptekach oraz nie będzie większych zmian w zasadach, na których apteki rozliczają się z NFZ.
  • pierwsza lista bezpłatnych leków powstanie do 1 września 2016 r.

„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.