Polak wśród czterech nagrodzonych w Toronto

W dniu 12 maja 2016 roku w Toronto cztery osoby – prof. Wiliam Gibson z Sydney, prof. Thomas Bałkany z Miami, prof. Henryk Skarżyński z Warszawy i prof. Thomas Lenarz z Hannoveru – otrzymały najwyższe wyróżnienie społeczności międzynarodowej za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej współczesnych społeczeństw.

Foto: Marta Jakubiak

Nagroda została przyznana prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za przywództwo i inspirowanie swoim przykładem społeczności międzynarodowej przez stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego chirurgicznemu leczeniu zaburzeń słuchu oraz orędownictwo na rzecz osób z zaburzeniami słuchu na całym świecie.

Wśród innych zasług prof. Skarżyńskiego wymienione zostały stworzenie narodowego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych, pionierskiego programu leczenia częściowej głuchoty oraz stworzenie pionierskiego programu stałej zdalnej opieki nad pacjentami z implantami słuchowymi. Nagroda wręczona została podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych (CI2016) odbywającej się w Toronto w Kanadzie.

Organizatorem Konferencji było Amerykańskie Stowarzyszenie Implantów Ślimakowych (American Cochlear Implant Alliance) we współpracy z Uniwersytetem w Toronto oraz prezydentami poprzednich trzynastu konferencji, które odbywają się co dwa lata w różnych częściach świata.

ACI Alliance to największe na świecie amerykańskie stowarzyszenie, które zrzesza specjalistów ze wszystkich kontynentów, działaczy społecznych, organizacje pozarządowe, pacjentów i ich rodziny. Działa na rzecz zwiększenia świadomości i dostępności do najnowocześniejszych technologii zapewniających optymalną komunikację rozwijającego się społeczeństwa. Jego misją jest promowanie dostępu do daru słyszenia, jaki dają implanty słuchowe przez badania naukowe, działalność informacyjną i społeczną.

Konferencja w Toronto 2016 to największy i najbardziej prestiżowy międzykontynentalny zjazd specjalistów poświęcony zagadnieniom implantów słuchowych, słuchu, audiologii i opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział blisko 2000 uczestników z całego świata. Polskę reprezentowała 7-osobowa delegacja ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, która przygotowała 22 prace prezentujące wyniki badań naukowych i klinicznych w oparciu o jedną z największych w świecie leczonych grup pacjentów z różnymi problemami słuchu przy pomocy urządzeń wszczepialnych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.