Zjazd lekarzy apeluje ws. opieki koordynowanej

Apel Nr 2 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej.

IMG_1826

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy
Foto: Marta Jakubiak

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzonej w pierwszym etapie opieki koordynowanej, z uwzględnieniem jej wymogów w zakresie racjonalnego rozdziału posiadanych środków oraz analizy następujących zagadnień:

  1. w zespołach roboczych uczestniczących w opracowaniu programu opieki koordynowanej powinni uczestniczyć nie tylko eksperci medycyny z zakresu POZ, ale także AOS i szpitalnictwa;
  2. należy rozważyć kompleksowe współdziałanie 3 sektorów POZ, AOS i szpitali z wyeliminowaniem niepotrzebnego dublowania badań w każdym z nich – oszczędność i poprawienie dostępności do świadczeń specjalistycznych ambulatoryjnych i szpitalnych poprzez przesyłanie pacjentów wstępnie zdiagnozowanych w POZ z kompletami badań ustalonymi z współpracującymi ośrodkami specjalistyki ambulatoryjnej czy szpitalnej – co zaowocuje skróceniem kolejek;
  3. możliwość powiązań sektorów organizacyjnie, np. konsorcja bez powiązań własnościowych, co daje korzyści: wspólne centra rejestracji, sprawna szybka diagnostyka pacjentów w powiązanych ośrodkach, możliwość przesyłania pacjentów do innych podmiotów w ramach zastępstw;
  4. rozszerzenie uprawnień diagnostycznych dla lekarzy POZ;
  5. umożliwienie AOS rozliczenie wszystkich procedur diagnostycznych i zabiegowych wykonanych w trakcie wizyty w danym dniu – co do ograniczenie liczby wizyt u specjalistów, przyśpieszy proces diagnostyczny i skróci kolejki;
  6. utrzymanie oddzielnego systemu finansowania dla trzech sektorów z rozważeniem możliwości wprowadzenie wspólnego finansowania obsługi przypadków pilnych zgodnie z definicją Ministra Zdrowia z 26 września 2005 r. określenie definicji „pacjent pilny”.

Źródło: NIL


Gdzie znaleźć relacje i zdjęcia z dwudniowych obrad Nadzwyczajnego XIII Krajowy Zjazd Lekarzy oraz listy do lekarzy i lekarzy dentystów skierowane przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów? Wystarczy kliknąć w jeden z poniższych linków:

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.