Wyrok TK ważny dla lekarzy

Brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniach wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lekarza, z którego działaniem lub zaniechaniem wiąże się ustalane zdarzenie medyczne, jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Ponadto lekarz, którego działanie jest przedmiotem badań i oceny komisji, nie ma prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

Ogłoszenie dzisiejszego wyroku. Foto: Lidia Sulikowska

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł na posiedzeniu w dniu 11 marca. Przypomnijmy, że to na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, Trybunał rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP art. 67i ust. 2 i art. 67j ust. 7 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Kto może uczestniczyć w posiedzeniu?

Pierwszy z przywołanych przepisów mówi o tym, że w posiedzeniu wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może uczestniczyć, poza składającym wniosek, przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym miało dojść do zdarzenia medycznego oraz ubezpieczyciel tego szpitala. Nie ma tu natomiast mowy o uczestnictwie lekarza (czy innej osobie wykonującej zawód medyczny), z którym wiąże się ustalane zdarzenie medyczne, chyba że o takie uczestnictwo poprosi kierownik podmiotu leczniczego.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej nie powinno tak być, bowiem orzeczenie komisji może pośrednio wpływać na lekarza (np. poprzez naruszenie autorytetu zawodowego), więc lekarz musi mieć prawo do wypowiedzenia się. Zdaniem Trybunału zapis ten jest jednak zgodny z konstytucją. To uczestnicy takiego postępowania ponoszą odpowiedzialność prawną (a nie lekarz), więc to oni muszą w postępowaniu uczestniczyć.

Komu przysługuje odwołanie?

Z kolei art. 67j ust. 7 mówi o tym, że odwołanie od decyzji komisji przysługuje składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego, w którym doszło do zdarzenia medycznego oraz jego ubezpieczycielowi. Prawa takiego nie posiada natomiast lekarz, którego działanie jest przedmiotem badań i oceny komisji. Zdaniem NRL lekarz powinien mieć taką możliwość, zgodnie z konstytucyjnym prawem do sądu. W opinii Trybunału jednak tak być nie może, bo postępowanie komisji działa w ramach trybu pozasądowego.

ls

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.