Deklaracja „Tak” dla życia KSLP

Walne Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na swym posiedzeniu w Częstochowie w dniu 21 maja 2016 r. przyjęło deklarację o następującej treści:

Deklaracja „Tak” dla życia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Polscy lekarze katoliccy w pełni solidaryzują się ze stanowiskiem biskupów polskich wobec ochrony życia ludzkiego, wyrażamy w Komunikacie z 372 Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z 16 kwietnia 2016 roku.

Uważamy, że każdy człowiek, a w szczególności lekarz, położna, każdy pracownik służby zdrowia oraz ojciec, matka, polityk i prawnik, winien bezwzględnie, w sobie właściwy sposób, stać na straży każdego ludzkiego życia, od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Życie bowiem człowieka jest wartością fundamentalną i nienaruszalną, stanowi konieczną podstawę wszelkich innych dóbr i wartości możliwych do przeżycia. Jego bezwarunkowa obrona stanowi więc obowiązek wszystkich ludzi, niezależnie od ich światopoglądu.

Nie popieramy również – jak biskupi w swym Komunikacie oraz święty Jan Paweł II w Evangelium vitae, 59 – karania kobiet, które dopuściły się zabójstwa własnego dziecka w akcie aborcji. Ich sytuacja życiowa i moralna jest zawsze dramatyczna i zwykle skomplikowana.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o przyjęcie na stałe postawy „Tak” wobec każdego życia ludzkiego.

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr n. med. Wanda Terlecka

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.