Stomatologia a Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Stomatologia wyraźnie zaznaczyła się wśród tematów II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. Tej dziedzinie medycyny poświęcony był cały blok podczas drugiego dnia Zjazdu prowadzony przez prof. Renatę Górską i prof. Barbarę Adamowicz-Klepalską oraz dr Annę Lella i Bartłomieja Nierzwickiego. Frekwencja dopisała, a po wystąpieniach nie zabrakło też ciekawej dyskusji.

Prof. Renata Górska i dr Anna Lella podczas II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich
Foto: Marta Jakubiak

Wśród referatów Bartłomiej Nierzwicki z Chicago omówił jedną z ważniejszych decyzji w praktyce klinicznej chirurga szczękowo-twarzowego, jaką jest ustalenie wskazań do usuwania zębów mądrości. W związku z istnieniem dylematów diagnostycznych i decyzyjnych, przedstawił usystematyzowane poglądy zgodnie z aktualnym stanem nauk medycznych, czyli „evidence-based medicine”.

Kolejny stomatolog z USA, Daniel Domagala, zaprezentował natychmiastową rekonstrukcja uzębienia z wykorzystaniem uzupełnień stałych na implantach, odnosząc się do kontrowersji dotyczących ilości implantów potrzebnych do odbudowy łuków zębowych i ich rozmieszczenia, rodzajów szablonów chirurgicznych oraz materiałów używanych do wytwarzania protez.

W epoce coraz częściej stosowanych implantów Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podzielił się z zebranymi poglądami na temat zapalenia okołowszczepowego, przedstawiając współcześnie stosowane protokoły lecznicze: CIST (Cumulative Interceptive Supportive Therapy), oraz protokół uwzględniający implantoplastykę.

Więcej o IX Kongresie Polonii Medycznej i II Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich (relacje i zdjęcia) tutaj.

Następnie Krzysztof Śliwowski praktykujący w Niemczech pokazał innowacyjną koncepcję leczenia implantoprotetycznego w przypadku bezzębnej żuchwy, umożliwiającą natychmiastowe osadzenie protezy pomijając długotrwały i kosztowny proces indywidualnego wykonawstwa elementów retencyjnych.

Duże wrażenie wywarł na zebranych referat Krzysztofa Dowgierda z Olsztyna nt. wielospecjalistycznego leczenia młodocianych pacjentów z wadami czaszki i twarzoczaszki.

Podkreślając, że leczenie deformacji twarzy u dzieci rozpoczyna się od momentu narodzin, a nawet po diagnostyce prenatalnej planuje się optymalne warunki porodu, a w proces diagnostyki i zindywidualizowanego dla każdego pacjenta leczenia zaangażowany jest cały zespól specjalistów, są to chirurdzy, neurochirurdzy, pediatrzy, okuliści, laryngolodzy, foniatrzy audiolodzy, stomatolodzy, ortodonci, anestezjolodzy, genetycy, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci, pielęgniarki, opieka pedagogiczna – wczesne wspomaganie.

Więcej o IX Kongresie Polonii Medycznej i II Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich (relacje i zdjęcia) tutaj.

Sebastian Lenkiewicz z Koszalina starał się przedstawić najnowsze techniki operacyjne, własne przypadki kliniczne, pokazać możliwe powikłania i sposoby ich rozwiązania przy zastosowaniu wolnych i uszypułowanych przeszczepów dziąsłowych oraz subepitelialnej tkanki łącznej w terapii implantologicznej.

Żywa dyskusja nastąpiła po wystąpieniu Beaty Pregiel, która opisała, jak wygląda opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w Szwecji, szczególnie w regionie Jonkoping. Szwedzki model opieki stomatologicznej nad najmłodszymi pacjentami jest przytaczany jako wzorcowy i sprawdza się już od wielu lat, jednak – co podkreślano w debacie, nie każdy zdaje sobie sprawę z kosztów pochodzących z opodatkowania.

Nie zabrakło głosu ze wschodu Europy, Daniel Lipski podzielił się informacjami nt. możliwych refundacji zabiegów protetycznych przez kasę chorych na Litwie.

Stomatolodzy nie ograniczyli swojego udziału do wydzielonej sesji, zabierali również głos na innych sesjach ogólnomedycznych, jak wśród np. 10 Hot Topics– wybrane tematy współczesnej medycyny prezentowali Urszula Kanaffa-Kiljańska, omówiła wpływ zapalenia przyzębia na przebieg chorób ogólnych, Stomatolodzy aktywni byli także w sesjach samorządowych. Wnieśli ożywienie i znaczący wkład w pozazawodowe pasje lekarskie.

Anna Lella
Prezydent Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.