Biegli sądowi przy izbach lekarskich

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przekazał prezesom Okręgowych Rad Lekarskich informację związaną z pracami nad utworzeniem przy izbach lekarskich zespołów biegłych sądowych, które w kwietniu z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Foto: freeimages.com

Poniżej prezentujemy pismo wystosowane przez prezesa NRL.

„W dniu 12 maja 2016 r. wraz Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzejem Sawonim spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Prokuratorów RP, o czym poinformowałem Koleżanki i Kolegów w moim wystąpieniu w czasie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Informuję również, że w dniu 31 maja 2016 r. doszło do spotkania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej i sześciu okręgowych izb lekarskich z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów RP, które poświęcone było omówieniu tej inicjatywy(w załączeniu komunikat z tego spotkania).

W dniu 3 czerwca 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej szczegółowo omówiło wstępne założenia tego przedsięwzięcia i podjęło decyzję o skierowaniu sprawy na najbliższe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. Prezydium powołało też specjalny zespół roboczy do prac nad utworzeniem zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich w składzie: Romuald Krajewski, Krzysztof Kordel, Leszek Dudziński, Julian Wróbel, Teresa Bieńko i Jerzy Nosarzewski.

Bieżące pracę nad opracowaniem założeń do wdrożenia inicjatywy utworzenia i funkcjonowania zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich powierzyłem także Zespołowi Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o współpracę z członkami ww. zespołu powołanego przez Prezydium NRL i dokonywanie bieżącej analizy wpływających propozycji.”

Jednocześnie Prezes NRL zwrócił się do Prezesów ORL o przedstawienie stanowiska co do inicjatywy utworzenia przy izbach lekarskich zespołów biegłych oraz o zgłaszanie konkretnych propozycji rozwiązań odnośnie do zasad tworzenia i funkcjonowania takich zespołów biegłych i zaznaczył, że w chwili obecnej wydaje się, że przedmiotem naszej wstępnej dyskusji powinny być takie zagadnienia jak:

1. wpisanie izb lekarskich na listę „biegłych instytucjonalnych”, z zapewnieniem fakultatywności wpisu

2. kategorie spraw, w których izby lekarskie przewidują wydawanie opinii na użytek organów procesowych (wszystkie sprawy, w których potrzebna jest ocena medyczna, czy tylko sprawy tzw. błędów medycznych)

3. czy objąć projektem wszystkie specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne

4. opracowanie zasad współpracy z organami procesowymi na etapie ustalania, czy przyjąć opinię do wykonania, w tym określania terminu sporządzenia opinii oraz kosztorysu wynagrodzenia i zwrotu wydatków.

5. zapewnienie współpracy poszczególnych izb lekarskich i nadzoru administracyjnego nad zespołami biegłych przy uwzględnieniu, że projekt będzie miał zasięg ogólnopolski.

6. organizacja szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w pracach zespołów biegłych.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.