Czy lekarze muszą wypełniać karty kolonijne?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało stanowisko w sprawie obowiązku wpisywania przez lekarza rodzinnego informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Poprosiło o nie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Foto: Marta Jakubiak

Stanowisko ministerstwa zdrowia w tej sprawie jest jasne. Resort przypomina, że organizację wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z pózn. zm.) oraz wydane na podstawie art. 92t ustawy, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

W myśl tych przepisów brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wypełniania karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Ustawodawca bowiem wyraźnie wskazuje, że istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie oraz o szczepieniach ochronnych podają rodzice lub pełnoletni uczestnik wypoczynku.

Dla organizatora wypoczynku wiążąca w tej kwestii pozostaje zatem wyłącznie informacja udzielona przez rodzica lub opiekuna dziecka. „Tym samym uwarunkowanie przez organizatora wypoczynku udziału dziecka w wypoczynku od wpisania przez lekarza w karcie informacji o stanie jego zdrowia byłoby działaniem niezgodnym z prawem” – czytamy w stanowisku Ministerstwa Zdrowia.

Resort przypomina także, że ta zasada ma zastosowanie również w przypadku takich form wypoczynku, które w swojej nazwie zawierają przymiotnik „sportowy”.

„Udział w kolonii lub obozie sportowym, które są oferowane jako powszechna, czyli dostępna dla wszystkich dzieci forma wypoczynku, nie jest uprawianiem sportu. Nie ma zatem podstaw prawnych do kierowania kandydatów do tych form wypoczynku do lekarza medycyny sportowej. Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500) – napisano w opublikowanym dokumencie.

„Młody sportowiec objęty jest systematyczną kontrolą stanu zdrowia w związku z uprawianiem sportu przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie sportu przez te osoby wydawane jest na czas określony przepisami, a nie okazyjnie np. na zawody czy obóz sportowy” – podkreślono w omawianym stanowisku.

Źródło: MZ


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.