Współpraca ze studentami stomatologii z Europy

Szerokie spektrum aktywności europejskich organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych obejmuje współpracę z prężnie działającymi organizacjami studentów medycyny oraz stomatologii.

Foto: Marta Jakubiak

Rozwija się kooperacja Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej, ERO-FDI, oraz Rady Europejskich Lekarzy Dentystów, CED, z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Stomatologii – European Dental Students’ Association. EDSA reprezentuje ok. 65 000 studentów.

W kręgu zainteresowań przyszłych koleżanek i kolegów znajdują się głównie sprawy związane z kształceniem przed- i podyplomowym, ponadto szczegółowo analizują i wypowiadają się na temat praktycznych aspektów wykonywania zawodu, często popierając rezolucje ERO-FDI czy CED.

Przedstawiciel EDSA uczestniczył w Sesji Plenarnej ERO, przedstawił delegatom list z oficjalnym poparciem stanowiska ERO-FDI w sprawie wykonywania wolnego zawodu w ramach nowych form prowadzenia podmiotów leczniczych, w którym podkreślamy, że zawód lekarza dentysty jest wolnym zawodem, przy wykonywaniu którego trzeba przestrzegać zasad etyki – nawet jeżeli jest się zatrudnionym jako pracownik, jak również w obliczu ograniczeń związanych ze względami o charakterze finansowym lub administracyjnym.

Studenci dostrzegają problemy związane z mogącą budzić wątpliwości jakością niektórych uczelni prowadzących studia lekarsko-dentystyczne.

EDSA wskazało niedawno, że niekontrolowany wzrost liczby studentów stomatologii w państwach europejskich prowadzi do spadku jakości kształcenia na niektórych uczelniach. Chodzi tu zwłaszcza o uczelnie prywatne, co do których zgłaszane są coraz częstsze zastrzeżenia. EDSA widzi niedostatki szkolenia klinicznego i obawia się, że niektórym absolwentom brakuje odpowiedniego doświadczenia pozwalającego wykonywać zawód w bezpieczny dla pacjenta sposób.

W tym roku ma się ukazać raport analizujący różnice w szkoleniu klinicznym w ramach UE, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej. EDSA apeluje o harmonizację kształcenia w państwach UE i o zapewnienie, że wszystkie szkoły spełniają wymagane standardy. Przyszłym stomatologom, tak samo jak nam już praktykującym, zależy na tym, aby nasz zawód był wykonywany w należyty sposób, zgodnie z aktualną wiedzą oraz wysokimi standardami etycznymi, a co za tym idzie na tym, jak będziemy postrzegani przez pacjentów.

Anna Lella
Prezydent Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.