Stanowisko ws. projektu rozporządzenia IOWISZ

Stanowisko Nr 44/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, o którym poinformował Minister Zdrowia w piśmie z dnia 28 lipca 2016 r., znak: AS.073.18.2016, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

  1. lp. 20 wzoru formularza – inwestycje mogą i powinny poprawiać ergonomię pracy, brak wpływu należałoby więc ocenić jako średnio dobry wynik – np. 5 punktów;
  2. lp. 22 wzoru formularza w kolumnie 3 wyraz „odnowienie” zastąpić wyrazem „wymianę”;
  3. lp. 24 – waga kryterium (0,2) wydaje się zaniżona. Komfort pacjentów i ich rodzin w nowych inwestycjach powinien być ważniejszym elementem oceny. Należy rozważyć podwyższenie wagi kryteriów dotyczących pacjentów, np. waga 0,4.

„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.