„Medyczna Wokanda” dla ministra zdrowia

W środę 7 września w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi uroczyście wręczono egzemplarz „Medycznej Wokandy” – czasopisma naukowego, wydawanego od 2009 roku przez Naczelną Izbę Lekarską i Wielkopolską Izbę Lekarską.

Na zdjęciu grupowym (od lewej): redaktor naczelny „Medycznej Wokandy” prof. Krzysztof Linke, prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz, sekretarz redakcji prof. Jędrzej Skrzypczak, członek NRL dr Andrzej Baszkowski, wiceprezes NRL dr Leszek Dudziński, NZOZ dr Grzegorz Wrona
Foto: Marta Jakubiak

Jak wspominali uczestnicy spotkania, Konstanty Radziwiłł siedem lat temu, jeszcze jako prezes NRL poparł pomysł wydawania „Medycznej Wokandy”, a decyzję podjęło Prezydium NRL stosowną uchwałą w styczniu 2009 roku. NIL publikuje na stronie internetowej wszystkie numery rocznika „Medyczna Wokanda”. Jest już zamieszczony najnowszy numer (nr 7), w którym autorem jednego z artykułów jest Konstanty Radziwiłł.

Celem pisma, jest prezentowanie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej lekarzy, zwłaszcza zawodowej. Obok artykułów i analiz, aktualnych komentarzy do Kodeksu Etyki Lekarskiej, prezentowane są najważniejsze orzeczenia sądów lekarskich oraz sądów powszechnych dotyczące spraw medycznych, statystyki obrazujące jak działa „lekarski wymiar sprawiedliwości”, a także recenzje najciekawszych publikacji.

Autorami prezentowanych publikacji są lekarze, farmaceuci, prawnicy, etycy, politolodzy, a nawet językoznawcy z wielu uznanych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Co istotne, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy medycyny i prawa. Klamrą spinającą wszystkie teksty jest problematyka dotycząca ważkich i aktualnych problemów etyki i prawa medycznego oraz biopolityki.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.