Tylko tu mają wirtualny stół do nauki anatomii

Jakie są najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby przyszli lekarze studiowali na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach? Czym wyróżnia się uczelnia spośród innych w kraju? Na pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji SUM.

Na świecie jest zaledwie kilkanaście wirtualnych stołów do nauki anatomii, jeden z nich w SUM

– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Oba posiadają kategorię naukową A, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tylko tym jednostkom, które spełniają kryteria na najwyższym poziomie.

Tym, co wyróżnia SUM na tle innych uczelni, jest niewątpliwie największe w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci mogą trenować na fantomach i modelach szkoleniowych umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy, takie jak podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta.

CDiSM to „szpital w pigułce”: znajduje się w nim sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego sala pediatryczna i sala porodowa oraz symulator karetki).

Dzięki nowej technologii wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Tym bardziej, że „pacjenci” w Centrum nie tylko wyglądają jak żywi ludzie, ale przypominają ich również pod względem reakcji fizjologicznych. Wydają dźwięki, pocą się, krwawią. Dzięki wykorzystaniu symulacji medycznej studenci są także lepiej przygotowani do kontaktu z pacjentami, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort chorych przebywających w szpitalach klinicznych.

SUM posiada również jedyny w Polsce – wirtualny stół do nauki anatomii. Za pomocą dotyku, a nie – jak do tej pory – skalpela, studenci mogą zapoznać się z każdym szczegółem ludzkiej anatomii oraz przeprowadzać wirtualne sekcje zwłok. To unikatowe urządzenie posiada jedynie kilkanaście placówek na świecie. Stół anatomiczny pozwala na wyświetlanie cyfrowych modeli anatomicznych człowieka naturalnej wielkości z możliwością dokonywania dowolnych przekrojów, obracania, powiększania, a także pokazywania i ukrywania wybranych układów.

Zamiast skalpela studenci będą mogli wykorzystywać technologię ekranu dotykowego. Wirtualny stół wzbogaci możliwości nauczania studentów kierunków medycznych o zajęcia praktyczne bez wykorzystywania preparatów anatomicznych, z możliwością wielokrotnego powtarzania wybranych ćwiczeń.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki realizowane są w nowoczesnych placówkach medycznych oferujących pacjentom szeroki wachlarz usług medycznych. Studenci mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz uczenia się od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Liczne kliniki i oddziały kliniczne SUM wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów jako ośrodki wiodące w wielu dziedzinach.

Wysoki poziom zajęć gwarantuje ponad 1200-osobowa kadra nauczycieli akademickich, których wiedza i kwalifikacje doceniane są nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Otrzymują zaszczytne tytuły doktora honoris causa, zasiadają we władzach europejskich i polskich towarzystw naukowych. Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach znalazł się w gronie najbardziej wpływowych umysłów naukowych świata (według listy „The World’s Most Influential Scientific Minds 2015”, opublikowanej przez organizację Thomson Reuters) jako jeden z sześciu profesorów z Polski związanych z medycyną.

Bazę dydaktyczno-naukową uczelni stanowi ponad 260 katedr i klinik. Wydziały dysponują odpowiednio wyposażonymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i ćwiczeniowymi.

Uniwersytet realizuje różne formy kształcenia, stwarzając m.in. możliwość indywidualnego toku studiów, system „mistrz–uczeń”, zajęcia fakultatywne, wykłady zintegrowane. Współpracujemy z ponad 160 instytucjami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie, z którymi realizuje prace badawcze, dokonuje wymiany naukowej pracowników i studentów, prezentuje wzajemnie doświadczenia i osiągnięcia.

SUM wspiera finansowo Samorząd Studentów, Doktorantów oraz organizacji studenckie. Dzięki przyznanym środkom studenci mogą czynnie uczestniczyć w polskich i zagranicznych konferencjach, sympozjach itd., na których występują z doniesieniami, promując nie tylko macierzystą uczelnię, ale i nasz kraj. Stały rozwój bazy naukowo-dydaktycznej połączony z nieustannym podnoszeniem jakości kształcenia i wspierania młodych naukowców to niewątpliwie ogromny atut SUM.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.