W sprawie zwolnień lekarskich w Służbie Celnej

Szef Służby Celnej oraz podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów Marian Banaś poinformował Naczelną Izbę Lekarską, że w czerwcu w Służbie Celnej zaobserwowano zjawisko znacznie zwiększonej zachorowalności funkcjonariuszy.

Foto: Pudelek (Marcin Szala) / Wikimedia Commons

Zwrócił się do prezesa NRL – jako do przedstawiciela samorządu lekarskiego, stojącego na straży etyki zawodowej lekarzy – z prośbą o wnikliwą analizę sprawy gwałtownego wzrostu liczby wystawianych zwolnień lekarskich oraz o podjęcie współpracy w zakresie działań kontrolnych. W odpowiedzi prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował pismo, w którym napisał m.in.:

„Lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w Rzeczypospolitej Polskiej kierują się zasadami postępowania określonymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Zgodnie natomiast z treścią art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Pragnę zapewnić Pana Ministra, że lekarze i lekarze dentyści doskonale znają swoje powinności zawodowe i sumiennie, z należytą starannością podchodzą do wykonywania swoich obowiązków tak wobec chorych, jak i wobec społeczeństwa i instytucji państwa.

Samorząd lekarski nie prowadzi prewencyjnych kontroli merytorycznej pracy lekarzy i lekarzy dentystów i nie ma powodów, kontrole takie nie mają oparcia w przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ani w innym akcie prawnym określającym uprawnienia i obowiązku samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Nie widzę również powodów aby takiej kontrole wprowadzać, w szczególności wobec wybranych grup pacjentów np. funkcjonariuszy celnych.

Kontrola prawidłowości postępowania lekarza orzekającego w przedmiocie niezdolności do pracy może natomiast następować ex post w ramach postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Postępowanie takie może zostać przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej wszczęte na podstawie wiarygodnej informacji uzasadniającej podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego.

Jeżeli zatem Służba Celna jest w posiadaniu informacji mogących uzasadniać podejrzenie popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego polegającego np. na nieuzasadnionym wystawieniu osobie badanej zwolnienia lekarskiego, to takie informacje powinny zostać przekazane zgodnie z kompetencją okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej tej okręgowej izby lekarskiej, której członkiem jest dany lekarz”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.