Ilu ratowników medycznych pracuje w Polsce?

W Polsce pracuje około 13 tys. ratowników medycznych. W ciągu roku karetki wyjeżdżają do różnych zdarzeń ponad trzy miliony razy*. Ponad 70 proc. interwencji skierowanych jest do domów i mieszkań, a tylko więcej niż 5 proc. do ruchu uliczno-drogowego, natomiast do zdarzeń w pracy lub w szkole ok. 1 proc.

Na terenie naszego kraju działa ponad dwieście szpitalnych oddziałów ratunkowych**, w których blisko półtora tysiąca zespołów ratownictwa medycznego udziela pomocy poszkodowanym. Wszystkie te dane pokazują, jak ważną rolę w systemie ochrony życia  i zdrowia spełniają zespoły ratownictwa medycznego.

W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą lekarz systemu i pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. To właśnie od nich, ich umiejętności, szybkości reakcji, ale także i używanego sprzętu zależy życie i zdrowie poszkodowanych. 13 października obchodziliśmy Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego.

Miesięcznie na jedno województwo przypada ponad 15 tys. wyjazdów zespołów ratowniczych. Po uwzględnieniu nieuzasadnionych wezwań daje to ok. 10 tys. wykorzystanych zestawów jednorazowego sprzętu medycznego, z czego większość to materiały opatrunkowe, gazy medyczne, sprzęt jednorazowy drobny bezpieczny (strzykawki, igły, wkłucia, okleiny itp.).

* Wykorzystane dane na podstawie GUS „Działalność systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w 2014 roku”.

** Dane na podstawie Najwyższej Izby Kontroli „Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie Systemu Ratownictwa Medycznego – 2012 roku”.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.