Jak ratować w czasie katastrofy?

120 osób wzięło udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych, która odbyła się w dniach 13-15 października w Zegrzu. Tematem przewodnim spotkania było działanie i współpraca zespołów interdyscyplinarnych w najbardziej wymagających dziedzinach medycyny.

interdyscyplinarna-konferencja-srodowisk-medycznych-5

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Konferencja, dzięki swojej złożonej formie, pomogła zbudować relacje wpływające na usprawnienie systemu opieki podczas wydarzeń kryzysowych.

– Biorąc pod uwagę tak duże zdarzenia organizowane w Polsce, jak Szczyt NATO czy Światowe Dni Młodzieży wiadomo, że służby muszą ze sobą współpracować – mówi Jarosław Rybak, kierownik Biura Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego.

interdyscyplinarna-konferencja-srodowisk-medycznych-4

– Muszą poznawać procedury, szybciej rozpoznawać swoje zadania, lepiej się rozumieć. Powinni wiedzieć kto, co i w jakiej sytuacji robi, i jakim sprzętem dysponuje. Temu ma służyć ta konferencja, abyśmy się spotkali, poznali i wymienili doświadczeniami – dodaje.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy mogli podziwiać na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki dynamiczny pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego połączonego z wyciekiem substancji niebezpiecznych.

interdyscyplinarna-konferencja-srodowisk-medycznych-2

Wojskowa Straż Pożarna z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz specjalistyczne jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Medycznego nr 8, a także Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza nr 9.

W piątek podjęto tematy związane bezpośrednio ze współpracą pomiędzy służbami. Podczas pierwszej sesji mówiono przede wszystkim o działaniach w sytuacjach kryzysowych takich jak katastrofy budowlane, trzęsienia ziemi czy zagrożenia biologiczne.

interdyscyplinarna-konferencja-srodowisk-medycznych-3

Druga sesja skupiała się na zagadnieniach związanych z zabezpieczeniem medycznym zdarzeń masowych i katastrof. Mówiono o tym, co łączy medycynę wojskową i służby mundurowe z medycyną cywilną.

W trakcie dnia zorganizowane zostały warsztaty, podczas których uczestnicy ćwiczyli tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W trakcie ostatniej piątkowej sesji mówiono o organizacji działania służb podczas zdarzeń masowych.

interdyscyplinarna-konferencja-srodowisk-medycznych

W sobotę uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat samego postępowania zabiegowego. Rozmawiano m.in. o priorytetach leczenia chirurgicznego rannych, obrażeniach narządu ruchu, układu nerwowego, a także intensywnej terapii pacjentów z mnogimi obrażeniami. Na zakończenie konferencji goście wysłuchali wykładów podejmujących tematy psychologiczne.

Rozważano jak rozpoznać nowe substancje psychoaktywne oraz w jaki sposób postępować z agresywnym pacjentem. Nie pominięto także problematyki budowania zespołu czy wypalenia zawodowego. Organizatorem wydarzenia był Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Patronem medialnym konferencji była „Gazeta Lekarska”.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.