Odszkodowanie lub renta po wypadku w szkole

Nieszczęśliwy wypadek może się dzieciom przytrafić wszędzie, także na terenie szkoły. Nietrudno o niego także wśród studentów. Zarówno uczniowie, studenci, jak i doktoranci, którzy z powodu wypadku w szkole lub na uczelni, nie będą w stanie w przyszłości podjąć pracy, mogą ubiegać się o rentę wypadkową i jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Foto: pixabay.com / CC0

Warto więc zebrać pełną dokumentację po to, aby o pieniądze na leczenie i rehabilitację wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O świadczenia te mogą ubiegać się te osoby, które w czasie zajęć w szkole każdego stopnia począwszy od szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodowej, średniej lub wyższej, a także osoby na studiach doktoranckich miały wypadek lub zapadły na chorobę związaną z wykonywaniem tych zajęć.

Ta zasada obejmuje także osoby, które w czasie nieszczęśliwego zdarzenia losowego odbywały praktyki przewidziane organizacją studiów bądź nauki. O świadczenie z ZUS mogą wystąpić niezależnie od odszkodowania wypłaconego im przez ubezpieczyciela.

– ZUS zawsze ocenia okoliczności i przyczyny wypadku. On też wypłaca renty i odszkodowania. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach są jednak finansowane z budżetu państwa – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy, poszkodowanym przyznawana jest renta w wysokości 120 proc. minimalnej kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która wynosi obecnie 1059,07 zł.

Osobie, która stała się częściowo niezdolna do pracy, przysługuje renta o 20 proc. wyższa od minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, niezwiązanej z wypadkiem lub chorobą zawodową – na dziś to 812,10 zł. Członkowie rodzin osób, które zmarły wskutek wypadków w szkole lub choroby zawodowej powstałej w związku z wykonywaniem zajęć, mają prawo do renty rodzinnej (1059,07 zł) i jednorazowego odszkodowania.

Każdemu, kto wskutek wypadku lub choroby zawodowej związanej z zajęciami szkolnymi doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i uznany został za całkowicie niezdolnego do pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Do 31 marca 2017 r. to 780 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Suma ta zwiększa się o kwotę 13 649 zł, jeżeli z powodu wypadku osoba stała się całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji.

– Co ważne, możemy starać się o rentę, niezależnie od posiadania ubezpieczenia. Świadczenia przysługują więc młodym ludziom, którzy ulegli poważnemu wypadkowi, bez względu na to, czy ich rodzice pracują, czy są bezrobotni: czy płacą składki na ZUS, czy też nie – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Druki potrzebne do uzyskania wspomnianych świadczeń dostępne są w najbliższej placówce ZUS-u i na stronie internetowej Zakładu. Jeżeli wniosek dotyczy renty w związku z wypadkiem w szczególnych okolicznościach, należy złożyć w ZUS wniosek na druku ZUS Rp-1R, zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9 oraz dokumentację wypadkową.

W przypadku jednorazowego odszkodowania do wniosku osoby poszkodowanej należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9 i dokumentację wypadkową. Jeśli zdarzenie zostanie uznane za wypadek w szczególnych okolicznościach, lekarz orzecznik ZUS-u ustali stopień niezdolności do pracy albo stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.