Prof. dr hab. Halina Pilawska (1924-2017)

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odeszła na wieczny dyżur prof. dr hab. Halina Pilawska (9.05.1924-11.04.2017). Pani Profesor była dobrym i życzliwym człowiekiem.

Prof. dr hab. Halina Pilawska 1924-2017

Portret olejny prof. Pilawskiej namalowany przez dra Mieczysława Chruściela

Niewiele jest osób tak kulturalnych, ciepłych i uczynnych, jak była Pani Profesor Pilawska. Zawsze cechowała Ją skromność, pracowitość, empatia i wrażliwość. Troszczyła się o zawodową solidarność środowiska i pielęgnowała etos pracy lekarza. […]

Jako żołnierz AK walczyła w Powstaniu Warszawskim.

Została ciężko ranna i cudem wydobyta spod gruzów. Po upadku powstania przebywała w obozie w Pruszkowie. Wspomnienia z lat okupacji zdeponowała w Muzeum Powstania Warszawskiego i opublikowała w II tomie „Pamiętników Lekarzy”.

W 1945 r. rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1948 r. przeniosła się na IV rok studiów do nowo otwartej Akademii Lekarskiej w Szczecinie. W 1951 r. otrzymała dyplom lekarza. Od czasów studenckich pracowała w uczelni – po dyplomie jako asystentka w Klinice Ginekologii i w Zakładzie Higieny.

Obroniła doktorat i uzyskała specjalizację z pediatrii i z zakresu higieny. Została kierownikiem Zakładu Propedeutyki Pediatrii.

W 1972 r. uzyskała habilitację i została zatrudniona na stanowisku kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zakładu Epidemiologii PAM. W 1983 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. zwyczajnego.[…] Jako naukowiec przewodniczyła wielu komisjom, radom i zespołom, głównie w macierzystej PAM. […]

Była organizatorką i uczestniczką licznych zjazdów naukowych i autorką wielu prac opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Wypromowała kilku doktorantów, była opiekunką habilitacji oraz recenzentem nominacji profesorskich.

Została wyróżniona wieloma medalami i wysokimi odznaczeniami państwowymi, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. Została nagrodzona Kryształowym Sercem PCK oraz Honorowym Członkostwem Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

W szczególny sposób zasłużyła się sprawie reaktywacji samorządu lekarskiego i powołania w Szczecinie Okręgowej Izby Lekarskiej. Była jej pierwszym Prezesem – Założycielką.

Przewodnicząc Komisji Socjalnej w OIL, roztaczała opiekę nad seniorami, zabiegając o zapomogi dla tych w złej sytuacji materialnej. Osobiście odwiedzała seniorów chorych i osamotnionych. Pracowała społecznie w hospicjum. Organizowała wiele imprez rekreacyjno-sportowych, wycieczek, propagowała kulturę i wartości humanistyczne w środowisku lekarskim.

Przez wiele lat, niemal do ostatnich chwil życia, zasiadała w gronie kolegów prowadzących samorząd. Potrafiła uważnie słuchać innych, ale zawsze Jej głos był niezwykle ważny w podejmowaniu istotnych decyzji. Cieszyła się szacunkiem i uznaniem. Była niekwestionowanym autorytetem w środowisku. Dużo pisała.

Była redaktor naczelną biuletynu OIL pt. „Vox Medici”. Jej artykuły pojawiały się niemal w każdym numerze do ostatnich lat życia. Relacjonowała spotkania i wyjazdy z seniorami, olimpiady sportowe, których była niestrudzoną organizatorką, propagowała szlachetną ideę budowy Domu Seniora Lekarza w Warszawie itp. Została przewodniczącą rady szkół promujących zdrowie w Pomorskim Konsorcjum Zdrowia.

Była jedną z założycieli Uniwersytetu III Wieku, którego była również opiekunką i wykładowcą. Pełniła funkcję organizatora i koordynatora Szkoły Zdrowia w Zamku Książąt Pomorskich.

Przez lata była przewodniczącą, a następnie Honorową Przewodniczącą Koła Seniorów OIL. Została Honorowym Członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Od początków działalności zawodowej była członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przez wiele lat przewodniczyła szczecińskiemu Oddziałowi PTL i była członkiem Zarządu Głównego. […]

Żegnamy dzisiaj wspaniałego człowieka – najwyższej próby lekarkę, nauczycielkę, wielki autorytet i społecznie oddaną liderkę środowiska lekarskiego. Jej zaangażowanie w pracę zaowocowało najwyższymi odznaczeniami lekarskimi. Otrzymała Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.

Prof. Halina Pilawska była Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Damą Medalu Gloria Medicinae. W roku 2012 udekorowana została na Zamku Królewskim w Warszawie Medalem i Pierścieniem Medicus Nobilis (Lekarz Szlachetny). Cześć Jej Pamięci!

dr n. med. Mieczysław Chruściel
Sekretarz RO Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Szczecinie

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.