Świadczenia stomatologiczne a podatek VAT

Prowadząc działalność leczniczą nie sposób obejść bez różnego rodzaju sprzętu, aparatury i materiałów, w terminologii prawnej określanych mianem wyrobów medycznych. Te ostatnie w Polsce są opodatkowane podatkiem VAT w obniżonej stawce 8 proc. Niewykluczone, że wkrótce  ulegnie to zmianie, bowiem Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Foto: Marta Jakubiak

Posługując się pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że świadczenia zdrowotne (w tym także stomatologiczne) nie są zwolnione od podatku VAT. Trzeba jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2011 roku zwolnienie świadczeń zdrowotnych z opodatkowania VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy.Co właściwie kryje się za tym sformułowaniem?

Jak tłumaczy Marek Szewczyński, radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej, zwolnieniu podlegają świadczenia (w ustawie określane mianem usług w zakresie opieki medycznej), które są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

„Kwestią związaną z VAT, choć niewpływającą bezpośrednio na opłacanie tego podatku, jest wystawianie faktur przez przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2014 r. zasady wystawiania faktur uległy zmianie. Od tej daty wszyscy przedsiębiorcy wystawiają faktury – także ci, którzy są zwolnieni z opłacania VAT i dotychczas wystawiali rachunki (tzw. nievatowcy)” – wyjaśnia Marek Szewczyński.

Ma to istotne znaczenie dla udzielających świadczeń stomatologicznych. Zdaniem mecenasa, „zmiany te oznaczają, że także lekarze dentyści zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni lub w ogóle niezarejestrowani dla celów podatku VAT muszą w określonych sytuacjach (np. na żądanie pacjenta lub realizując tzw. kontrakt z podmiotem leczniczym) wystawiać fakturę, a nie jak wcześniej, rachunek”.

Cały artykuł w ostatnim numerze „Gazety Lekarskiej Premium”

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.