O problemach i dylematach pracy NROZ

9 kwietnia w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się pierwsze w VII kadencji NRL zgromadzenie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców.

Foto: Marta Jakubiak

To właśnie dziś miały odbyć się wybory na I oraz II zastępcę NROZ, jednak nie udało się spełnić warunku kworum wyborczego, więc ostatecznie do nich nie doszło. Zaplanowano je na najbliższe zgromadzenie rzeczników, na którym będzie wymagana liczba członków.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia Andrzeja Jóźwiaka, doradcy NROZ i eksperta Kancelarii Sejmu RP, który mówił o różnych aspektach związanych z pracą rzeczników, a także Grzegorza Wrony, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który mówił o celach, jakie są do zrealizowania w czasie najbliższej kadencji.

Przypomnijmy, że w strukturze Naczelnej Izby Lekarskiej funkcjonuje Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy, w okręgowych izbach lekarskich – okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i ich zastępcy.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami.

ls

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.