Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Z dniem 16 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która podniosła z 14 000 euro do 30 000 euro kwotę, od której obowiązkowe jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Kwota 30 000 euro to tzw. kwota bagatelności, a więc kwota netto, do której nie trzeba organizować przetargów – przypomina Zespół Radców Prawnych NIL.

Foto: Marta Jakubiak

Udzielenie zamówień z pominięciem przepisów ustawy nie oznacza całkowitej dowolności. Nawet poniżej progów bagatelności podmioty korzystające ze środków  publicznych obowiązują ogólne zasady wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc równe traktowanie, niedyskryminowanie i przejrzystość.

W praktyce zasady te są stosowane w formie zapytania ofertowego wysłanego do co najmniej trzech firm, w którym określa się kryteria, które będą stosowane przy wyborze firmy. Nieprzestrzeganie zasad traktatowych może oznaczać kary.

EJ

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.