Gryza o nowym systemie finansowania szpitali

– Wybrzmiewają oceny, że nowy system finansowania szpitali jest powrotem do finansowania budżetowego. Ten, kto tak twierdzi, nie przeczytał chyba projektu rozporządzania – powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Foto: Marta Jakubiak

Poniżej najważniejsze fragmenty wystąpienia wiceszefa resortu zdrowia poświęcone nowo obowiązującym przepisom dotyczącym sieci szpitali (mówił o tym podczas XIII Forum Rynku Zdrowia).

– Nowy system opiera się na dwóch istotnych narzędziach. Pierwsze to procedury odrębnie finansowane, które podlegają regulacji, takiej jak dotąd. Drugie narzędzie to ryczałt, który generalnie jest wyliczany w oparciu o procedury wykonane przez dany podmiot w okresie rozliczeniowym.

Mówienie o tym, że to jest finansowanie budżetowe, mija się z prawdą. Jeśli szpital uwierzy, że można nic nie robić i otrzymać środki finansowe, to się głęboko myli, ponieważ w kolejnym okresie rozliczeniowym będzie miał znacznie obniżony ryczałt. A jeśli nie będzie wykonywał świadczeń, to NFZ zerwie z nim umowę.

Nowy system finansowania oznacza z jednej strony stabilizację, a z drugiej stwarza bardzo istotne rygory: nie wykonujesz świadczeń, nie ma cię na rynku. Twierdzenie, że nowy system jest powrotem do socjalizmu i budżetowania oraz hasła: „czy się stoi, czy się leży – dwa tysiące się należy”, jest bzdurą.

Przeprowadzenie konkursu w dużej skali zawsze było ogromnym konfliktem. To między innymi dlatego nie było konkursowania świadczeń medycznych od kilku lat w skali całego systemu, bo decydent bał się podejmowania decyzji w tym obszarze. Konkurs ma to do siebie, ze ktoś wchodzi do systemu, a ktoś z tego rynku wypada.

System i jego wprowadzenie były w sposób naturalny wpisane w konflikt rynkowy, dodatkowo wzmocniony poprzez istnienie poważnego konfliktu politycznego. W tej sytuacji wprowadzenie zmian wydawało się niemożliwe do przeprowadzenia. A jednak udało się te zmiany przeprowadzić. I to w taki sposób, ze podmioty weszły łagodnie w nowy system, wykonują świadczenia i zapewniają pacjentom do nich dostęp.

Teraz pozostaje monitorowanie nowego systemu, poprawianie w nim ewentualnych błędów, weryfikowanie funkcjonowania poszczególnych podmiotów. W nowym systemie finansowania, to zarząd szpitala sam decyduje o podziale zasobów, podczas gdy tej pory to Fundusz budował „produkty” i rozliczał się ze szpitalem.

W tej chwili to dyrektor szpitala dysponuje zasobami w ramach ryczałtu, rozliczanego wspólnie, może przesuwać środki, którymi dysponuje, tam, gdzie uzna to za korzystne. Jest to ważna zachęta do istotnych zmian restrukturyzacyjnych w systemie, a u jej podstaw leży założenie, że to nie regulator centralny wie lepiej, ale podmiot lokalny wie lepiej.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.