Plany nowego Rzecznika Praw Pacjenta

Ściślejszą współpracę z samorządami zawodów medycznych zapowiada Bartłomiej Chmielowiec, który na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta zastąpił Krystynę Kozłowską. Czym jeszcze zamierza zająć się nowy Rzecznik Praw Pacjenta i jakie będą jego priorytety?

Bartłomiej Chmielowiec

– W początkowym okresie sprawowania funkcji Rzecznika Praw Pacjenta chciałbym znacząco wzmocnić pozycję Rzecznika i jego rolę w systemie ochrony zdrowia. Będę chciał osiągnąć to poprzez zmianę koncepcji współpracy z organami władzy publicznej funkcjonującymi w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w szczególności z Ministrem Zdrowia, jako organem odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w kraju.

Osiągnięcie powyższego nie byłoby również możliwe bez zwiększenia efektywności współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw pacjenta, których głos w mojej ocenie powinien być bardziej słyszalny. Widzę także potrzebę obecności Rzecznika w zespołach roboczych powoływanych przez poszczególne resorty, których prace będą dotyczyć praw pacjenta.

Nieodzownym elementem do osiągnięcia tego celu będzie także ściślejsza niż dotychczas, a przez to bardziej owocna, współpraca z samorządami zawodów medycznych. Jak się również wydaje, należy podjąć dyskusję nad dotychczasowym modelem pozasądowego dochodzenia roszczeń, aby maksymalnie dostosować go do oczekiwań pacjentów i ich rodzin. W pierwszym okresie działalności skoncentruję się na wdrażanych obecnie reformach służby zdrowia i będę zawsze popierał rozwiązania korzystne dla pacjentów.

Chciałbym także zająć się istniejącymi od lat problemami dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym czasem oczekiwania na ich udzielenie oraz niedoborów kadry medycznej i czasem pracy lekarzy, które to w świetle ostatnich wydarzeń w kraju stały się bardziej widoczne. Chcę angażować się w tworzenie prawa w Polsce, zarówno opiniując projekty aktów prawnych dotyczących praw pacjenta, jak i proponując własne zmiany w obowiązującym już prawodawstwie.

Niesatysfakcjonujący jest także poziom wiedzy obywateli na temat Rzecznika oraz praw pacjenta. Poprzez liczne inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne będę dążył do zmiany tego stanu rzeczy. Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne, ponieważ pacjenci, którzy znają swoje prawa mają szansę egzekwować ich  realizację, dostrzec istniejące nieprawidłowości oraz w porę zareagować.

Reasumując, Rzecznik powinien być instytucją bardziej widoczną w debacie publicznej dotyczącej kluczowych zmian w systemie ochronie zdrowia. Chciałbym, aby Rzecznik miał większy wpływ na kształt tego sytemu i aby liczono się z jego głosem.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.