Od stycznia zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM

Przypominamy, że już za niecały miesiąc, od 1 stycznia 2018 r., zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Foto: Marta Jakubiak

Lekarze, którzy przepracowali 3000 godzin:

  • w szpitalnym oddziale ratunkowym,
  • w zespole ratownictwa medycznego,
  • w lotniczym zespole ratownictwa medycznego,
  • na izbie przyjęć szpitala,

będą mogli wykonywać medyczne czynności ratunkowe w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego pod warunkiem, że do końca 2017 r. rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Lekarzem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest:

  • lekarz, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
  • lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Może nim być również lekarz:

  • posiadający specjalizację/tytuł specjalisty (lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
  • który przepracował 3000 godzin jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć szpitala, jednak lekarz ten musi rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r. (jeśli tego nie zrobi, przestanie być lekarzem systemu).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późń. zm.).

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.